Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a közterület-felügyeletről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, a 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületi rend és tisztaság védelméről, az önkormányzati vagyon védelméről közterület-felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) útján gondoskodik.

(2) A felügyelet feladatát a Hévízi Polgármesteri Hivatalban alkalmazott közterület-felügyelők (továbbiakban: felügyelő) látják el.

2. § (1) A felügyelet feladatait a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a felügyelet feladata a képviselő-testület döntése alapján kihelyezett képfelvevő, Hévízi közterületi kamerarendszer üzemeltetése és kezelése.

3. § A felügyelő Hévíz város címerét karjelzésként viseli.

4. § * 

5. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére