Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának méltó megünnepléséről

/Egységes szerkezetben a 29/2006.(X.13.) önkormányzati rendelettel/

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának a II. kerületi hagyományoknak megfelelő, méltó megünneplése érdekében a megemlékezések kereteinek biztosítására Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában valamint a 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Az 1956-os forradalom és szabadságharc jelképévé vált Nagy Imre mártír miniszterelnök Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának posztumusz díszpolgára.

(2) A posztumusz díszpolgári címről szóló oklevél átadására az önkormányzat ünnepi megemlékezésén kerül sor.

(3) Az ünnepi megemlékezésre az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának előestéjén, 2006. október 22-én kerül sor.

(4) Az ünnepi megemlékezésre meg kell hívni:

a) Nagy Imre rokonait,

b) A II. Kerület Díszpolgára és II. Kerületért Emlékérem elismerésben részesülteket,

c) A II. Kerület Önkormányzatának 1990-től megválasztott polgármestereit és képviselő-testületeinek tagjait.

2. § (1) A Képviselő-testület a múlt megismerése céljából a II kerületi általános és középiskolai tanulók, valamint a II. kerületben lakó, felsőoktatási intézményekben tanuló diákok számára a következő pályázatokat hirdeti meg:

a) Kerületi emlékhelyek bemutatása, fotómontázs, grafika, esszé formájában,

b) Riportkészítés a forradalom résztvevőivel, szemtanúival vagy a múlt eseményeit feldolgozó művészekkel, tudósokkal, írott riport vagy film formájában,

(2) A Képviselő-testület a múlt megismerése céljából a II kerületi általános és középiskolai tanulók, valamint a II. kerületben lakó, felsőoktatási intézményekben tanuló diákok számára az 1956-os eseményekkel kapcsolatos vers- és prózamondó versenyt hirdet.

(3) A Képviselő-testület a múlt megismerése céljából a II kerületi általános és középiskolások számára kerületi filmnapokat rendez. A filmnapok keretében az 1956-os forradalom és szabadságharcot bemutató, a különböző korosztályoknak megfelelő filmalkotások vetítésére kerül sor, 2006. október 18-20. között.

(4) A Képviselő-testület az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározottak lebonyolításával a polgármestert bízza meg, a kerületi középiskolák bevonásával.

3. § *  Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának illő megünneplése érdekében a Képviselő-testület gondoskodik a Széna tér és környezetének - mint történelmi emlékhelynek - az eseményhez méltó kialakításáról.

4. § *  Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója a II. kerületi megemlékezéseinek további helyszínei és időpontjai:

a) Nagy Imre emléktábla; 2006. október 23.

b) Mansfeld Péter emléktábla; 2006. október 23.

c) Széna téri emlékmű; 2006. október 23.

d) Mansfeld Péter emlékmű; 2006. november 4.

e) Széna téri emlékmű; 2006. november 4.

5. § *  E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Horváth Csaba dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2006. június 22-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2006. június 26.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2006. június 26.

dr. Szalai Tibor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére