Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

egyes kerületi helyi értékek ideiglenes védelméről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településkép védelméről szóló Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 9/A. § (1) bekezdésével összhangban a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (1) bekezdés szerinti helyi közérdek alapján ideiglenes helyi védelmet rendel el az 1. mellékletben meghatározott ingatlanokra.

(2) Az ideiglenes helyi védelem alatt álló ingatlanokon a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) 9/A. § (3) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell.

(3) Az ideiglenes helyi védelem a TKR 9/A. § (4) bekezdésében meghatározott időben, de legkésőbb 2022. május 31. napján megszűnik.

2. § E rendelet területi hatálya Budapest II. kerület területén az 1. mellékletben meghatározott ingatlanokra terjed ki.

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

Őrsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet hatályba lépésének napja 2021. május 31.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2021. május 27.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet

A kerületi ideiglenes helyi védett értékek jegyzéke

Cím HRSZ Sor-sz. Cím HRSZ
1 Áfonya utca 7/a. 15091/4 25 Nyúl utca 8. 13068
2 Árpád fejedelem útja 18-19. 14575/1 26 Nyúl utca 9. 13077
3 Bécsi út 1. 14812 27 Nyúl utca 10. 13067
4 Bem József utca 24. 13544/2 28 Nyúl utca 11. 13078
5 Bimbó út 2. 13295/11 29 Nyúl utca 12. 13066
6 Bimbó út 4. 13295/12 30 Nyúl utca 13/a. 13083
7 Branyiszkó út 18. 12301/2 31 Nyúl utca 13/b. 13084
8 Csalogány utca 5. 13841 32 Nyúl utca 14. 13065
9 Fekete sas utca 1. 13504 33 Nyúl utca 16. 13064
10 Fillér utca 32. 12076 34 Nyúl utca 17. 13086
11 Fő utca 70-78. 13867 35 Nyúl utca 18. 12098
12 Garas utca 2. 12089 36 Nyúl utca 22. 12100/1
13 Garas utca 4. 12090 37 Ördögárok utca 80. 50282
14 Káplár utca 2. 13093 38 Palánta utca 1. 15103/1
15 Keleti Károly utca 11. 13295/10 39 Pasaréti út 10. 13043/14
16 Keleti Károly utca 15/b. 12870/8 40 Pasaréti út 106. 11618/11
17 Labanc út 18. 10959/2 41 Pázsit utca 9. 11548
18 Lukács utca 3. 14593/3 42 Szemlőhegy utca 32. 15114
19 Lukács utca 4. 14589 43 Széphalom utca 8. 11453/1
20 Margit utca 13. 13422/2 44 Szilágyi Erzsébet fasor 81. 11510/14
21 Nyúl utca 1/b. 13073/2 45 Torockó utca 7. 11510/47
22 Nyúl utca 3. 13074 46 Ürömi utca 19. 14824/2
23 Nyúl utca 4. 13070 47 Vadaskerti utca 11. 11425/3
24 Nyúl utca 5. 13075 48 Virág árok 6/a. 11995/5

  Vissza az oldal tetejére