Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló 38/2001. (X. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő építési ügyekben is alkalmazni kell.

Őrsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet hatályba lépésének napja 2021. május 28.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2021. május 27.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet * 


  Vissza az oldal tetejére