Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

egyes kerületi helyi értékek ideiglenes védelméről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdéséiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (1)-(3) bekezdései szerinti helyi közérdek alapján, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 45/2017.(XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) 9/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ideiglenes helyi védelmet rendel el az 1. mellékletben meghatározott ingatlanokra.

(2) Az ideiglenes helyi védelem alatt álló ingatlanokon a TKR 9/A. § (3) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell.

(3) Az ideiglenes helyi védelem a TKR 9/A. § (4) bekezdésében meghatározott időben, de legkésőbb 2023. október 1-én megszűnik.

2. § E rendelet területi hatálya Budapest II. kerület területén az 1. mellékletben meghatározott ingatlanokra terjed ki.

3. § Ez a rendelet 2022. október 1-én lép hatályba.

Őrsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2022. szeptember 29-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2022. október 01.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2022. szeptember 30.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet

A kerületi ideiglenes helyi védett értékek jegyzéke

A B C
Sorszám Cím HRSZ
1 1 Bem József utca 10. 13550/31
2 2 Bem József utca 12. 13550/30
3 3 Budakeszi út 21. 10953/2
4 4 Eszter utca 9.b 12917
5 5 Fillér utca 27. 13149
6 6 Fillér utca 28. 12080
7 7 Gábor Áron utca 5.a 11514/68
8 8 Gábor Áron utca 5.b 11514/67
9 9 Házmán utca 17. 11563
10 10 Házmán utca 6. 11573
11 11 Herman Ottó utca 47. 12288/2
12 12 Hidegkúti út 216. 54394
13 13 Júlia utca 7. 11510/23
14 14 Kavics utca 16. 14532/5
15 15 Kuruclesi út 17/A. 11018/15
16 16 Lotz Károly utca 22. 11595/11
17 17 Nagyajtai utca 2.a 11514/47
18 18 Nagyajtai utca 2.b 11514/46
19 19 Pasaréti út 101. - Harangvirág u. 2. 11982/6
20 20 Pentelei Molnár utca 1. 15365/30
21 21 Retek utca 24. 13113
22 22 Retek utca 32. 13117
23 23 Szilágyi E. fasor 73. - Hargitai utca 2-4. 11510/45
24 24 Szpáhi utca 15. 12636/2
25 25 Templomkert u. 2. 51586
26 26 Varsányi Irén utca 6. 13739
27 27 Völgy utca 21. 11472

  Vissza az oldal tetejére