A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2005. (XI. 10.) rendelete

a helyi építmény- és telekadóról szóló 42/1996. (XI. 4.) rendeletének módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-ban foglalt, továbbá a helyi adókról rendelkező többször módosított és kiegészített 1990. évi C. törvény 6. § c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A R. 6. § (1) bekezdés e) pontja kiegészül az alábbiakkal:

„... ideértve a teremgarázsban lévő gépkocsibeállót is.”

2. § A R. 6. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(8) Az adófizetési kedvezmény megállapításának feltétele az Önkormányzat és a beruházó között a beruházás indulását megelőzően kötött szerződés. A szerződés tartalmazza az adófizetési kedvezmény mértékét, a beruházás műszaki leírását, az előzetes költségvetést, továbbá a megállapodás érvényességének időtartamát. Az adóvisszatartás formájában érvényesíthető kedvezmény maximum a beruházó éves, fizetendő építményadójának 50%-a lehet.”

3. § A R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

„Az építményadó mértéke: 1000 Ft/m2/év.”

4. § A R. 14. §-a az alábbiak szerint módosul:

„Az adó évi mértéke: 220 Ft/m2/év.”

5. § E rendelet 2006. január 1-én lép hatályba.

Budapest, 2005. november 8.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére