A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (XII. 07.) rendelete

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 43/2003. (XII. 30.) számú rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról

1. § A R 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„2. § A változtatási tilalom a területre érvényes szabályozási terv elfogadásának napján, de legkésőbb az elrendeléstől számított három év elteltével megszűnik.”

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2005. december 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére