A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2005. (XII. 07.) rendelete

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól, illetménykiegészítés megállapításáról szóló 17/2001. (IX. 03.) rendelet módosításáról

1. § A rendelet 2. § (1) bekezdésének i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„i) egészségpénztári hozzájárulás.”

E rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2005. december 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére