A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006. (II. 09) számú rendelete

a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról

1. § A R. 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) a szakhatóság (bejegyzett építési szakértő) közvetlen veszélyt (életveszélyt) feltáró vagy rendkívüli esetben a lakóház működésében beállott súlyos üzemzavart feltáró szakvéleményét.”

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2006. február 7.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére