A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (V. 04.) számú rendelete

a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról

1. § (1) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-Testülete az 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/b. és az 1/c. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően

16.310.546 eFt bevétellel

15.853.568 eFt kiadással

456.978 eFt pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-Testület a költségvetés összefoglaló adatait, a működési és felhalmozási mérlegeit az 1/A számú táblázat szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-Testület

- az önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásait 6.095.259 eFt-ban, - ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését - a 2. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően

- a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásait 37.543 eFt-ban, a kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3/a. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően

- az FB Kft lakásgazdálkodási kiadásait 1.232.936 eFt-ban, a kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3/b. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően

- a SEM IX. Rt. rehabilitációs kiadásait 379.704 eFt-ban, a kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3/b. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően

- a Polgármesteri Hivatal kiadásait 2.012.552 eFt-ban, - ezen belül a kiemelt kiadásokat - a 3/c. számú táblázatnak megfelelően

- a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásait 1.764.159 eFt-ban, - ezen belül a kiemelt kiadásokat - a 3/d. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően

- a támogatások összegét 513.763 eFt-ban a 3/e. számú táblázatnak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-Testület

- felújítási kiadásainak teljesítését 1.711.821eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. számú táblázatban foglaltak szerint

- a fejlesztési kiadásainak teljesítését 1.030.936 eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. számú táblázatban foglaltak szerint elfogadja.

4. § A Ferencvárosi Önkormányzat Hivatala és Intézményei létszámadatait a 7. számú táblázat tartalmazza.

5. § A Ferencvárosi Önkormányzat 2005. évi közvetett támogatásainak (adóelengedések, adókedvezmények) kimutatását a 8. számú melléklettel hagyja jóvá.

6. § Az állami támogatások elszámolását a 9. számú táblázat tartalmazza.

7. § A Ferencvárosi Önkormányzat 2005. évi helyesbített pénzmaradványa 456.978 eFt, amit a befizetési kötelezettség, a kiegészítések 467.703 eFt-ra költségvetési (felhasználható) pénzmaradványra módosítanak a 10. számú táblázat szerint.

8. § A Ferencvárosi Önkormányzat pénzmaradványának felhasználását a 11. számú táblázat mutatja be részletesen.

9. § (1) A Képviselő-Testület

- 2005. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú táblázatban a mérlegadatok alapján 224.429.297 eFt-ban

- a Kisebbségi Önkormányzatok 2005. december 31-i állapot szerint a vagyonát a 13. számú táblázatban a mérlegadatok alapján 20.542 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Ferencvárosi Önkormányzat vagyonleltára a 14. számú táblázatban található.

10. § A 2005. év egyszerűsített mérleg adatait a 15., az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 16., az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 17. számú táblázatok állapítják meg.

11. § (1) A Képviselő-Testület utasítja az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról , a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

(2) A Képviselő-Testület utasítja az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

12. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2006. május 04.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester Jegyző

1/A-17. sz. melléklet


  Vissza az oldal tetejére