A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő testületén 13/2006. (V. 04.).sz. rendelete

az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006. (II. 09.) sz. rendelet módosításáról

A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a Ferencvárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetésről szóló 5/2005. (II. 09.) számú önkormányzati rendeletét

1. § (1) A Képviselő-testület az alaprendelet 9. § bekezdésében megállapított 2006. évi költségvetési

bevételi főösszegét 550.765 e Ft-tal

kiadási főösszegét 550.765 e Ft-tal

megemeli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi összeggel az alábbi bevételeket módosítja:

- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket 5.000 e Ft-tal,
- támogatások, kiegészítések átvett pénzeszközöket 88.787 e Ft-tal,
- előző évi helyesbített pénzmaradványt 456.978 e Ft-tal
növeli
az 1/b. számú melléklet szerint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg emelését az alábbiak szerint határozza meg:

- a személyi juttatást 45.084 e Ft-tal,
- a munkaadókat terhelő járulékot 14.621 e Ft-tal,
- a dologi kiadásokat 227.832 e Ft-tal,
- a pénzeszk. átad., speciális célú tám. (intézm.támog.nélk) 115.881 e Ft-tal,
- a felhalmozási kiadásokat 363.258 e Ft-tal,
- a hitel kiadásokat 83.244 e Ft-tal
növeli,
- a tartalékot 299.155 e Ft-tal
csökkenti.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és intézmények együttes 2006. évi költségvetését

16.086.796 e Ft bevételre

16.086.796 e Ft kiadásra

ezen belül

4.673.491 e Ft személyi juttatásra

1.500.922 e Ft munkaadókat terhelő járulékra

4.707.670 e Ft dologi kiadásra

1.246.499 e Ft pénzeszköz átadás, speciális célú támogatásra,

8.550 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira,

3.361.749 e Ft felhalmozási kiadásra

15.500 e Ft kölcsönök nyújtása

427.949 e Ft hitel kiadásokra

144.466 e Ft tartalékra

módosítja.

2. § (1) Az Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiemelt kiadási előirányzatát 229.897 e Ft-tal megemeli a 2. számú mellékletnek megfelelően.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

6.208.086 e Ft-ra

ezen belül

3.460.132 e Ft személyi juttatásra

1.118.079 e Ft munkaadókat terhelő járulékra

1.597.639 e Ft dologi kiadásra

1.050 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira

31.186 e Ft felhalmozási kiadásokra

módosul.

(3) A bevételi előirányzat összege 6.208.086 e Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzatok kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint 19.639 e Ft-tal növeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

55.639 e Ft-ra

ezen belül

10.427 e Ft személyi juttatásra

2.548 e Ft munkaadókat terhelő járulékra

20.102 e Ft dologi kiadásra

2.050 e Ft pénzeszköz átadásra

1.500 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira

127 e Ft felhalmozási kiadásokra

18.885 e Ft tartalékra

módosul.

(3) A bevételi előirányzat összege 55.639 e Ft.

4. § (1) A Képviselő-testület FB KFT-vel és a SEM IX. RT-vel való elszámolásának előirányzatait a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az FB KFT lakásgazdálkodási előirányzata 1.291.428 e Ft.

ezen belül

1.239.000 e Ft dologi kiadás

52.428 e Ft önkormányzatnak fizetendő ÁFA

(3) A SEM IX RT kiadási előirányzata 468.778 e Ft.

ezen belül

168.000 e Ft dologi kiadás

296.100 e Ft felhalmozási kiadás

4.678 e Ft tartalék

5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásait a 3/c. számú melléklet szerint 120 e Ft-tal megemeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

1.952.781 e Ft-ra,

ezen belül

1.175.081 e Ft személyi jellegű juttatásra

366.835 e Ft munkaadókat terhelő járulékra

386.671 e Ft dologi kiadásra

8.694 e Ft felhalmozási kiadásokra

15.500 e Ft kölcsönök nyújtására

módosul.

6. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésben szereplő szakfeladatok kiadási előirányzatát a 3/d. számú melléklet szerint 143.879 e Ft-tal megemeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

1.431.810 e Ft-ra

ezen belül

27.851 e Ft személyi jellegű juttatásra

13.460 e Ft munkaadókat terhelő járulékra

835.769 e Ft dologi kiadásra

548.730 e Ft pénzeszköz átadásra

6.000 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

módosul.

7. § (1) A Képviselő-testület a támogatások kiadási előirányzatát a 3/e. számú melléklet szerint 10.308 e Ft-tal emeli meg.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 436.999 e Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatát a 4. számú melléklet szerint 199.102 e Ft-tal növeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 2.471.869 e Ft-ban állapítja meg.

9. § (1) Az Képviselő-testület a fejlesztési kiadási előirányzatát az 5. számú melléklet szerint 157.684 e Ft-tal megemeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 742.060 e Ft-ban állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület a 7. számú melléklete a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban. A melléklet tartalmazza a társasházi hitelfelvétellel kapcsolatos kötelezettségvállalás összegeit is.

11. § (1) Az Képviselő-testület a tartalék előirányzatát 299.155 e Ft-tal csökkenti.

(2) Ezáltal a tartalék előirányzata 144.466 e Ft-ra módosul.

12. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Budapest, 2006. május 4.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester Jegyző

1/A-7. sz. melléklet


  Vissza az oldal tetejére