A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IX. 06.) rendelete

az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI. 08.) rendelete módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV. 01.) rendelet 15. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI. 08.) rendelete (továbbiakban: a R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

„3. § Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni

a) ingatlancsere, valamint

b) ingatlan tulajdonjogával, használatával, bérletével kapcsolatos jogviták rendezése,

c) településrendezési jogszabályban foglalt városrendezési cél megvalósítása (különösen: telekrendezés, kisajátítás, útlejegyzés) esetén.”

2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a hatályba lépése napján folyamatban lévő versenyeztetési eljárásokban nem kell alkalmazni.

Budapest, 2006. szeptember 5.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére