A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (IX. 22.) rendelete

a helyi építmény- és telekadóról szóló 42/1996. (XI. 04.) rendelet módosításáról

1. § A rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

e) a magánszemélyek tulajdonát képező gépjárműtároló 16 m2-t meg nem haladó része, ideértve a teremgarázsban lévő gépkocsi beállót, a gépkocsi tárolókhoz tartozó közlekedő utakat, rámpákat, továbbá a teremgarázsokban létesített egyéb helyiségeket, tárolókat.”

2. § (1) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(2) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006. (IX.15.) számú rendelete e rendelet kihirdetésével hatályát veszti.

Budapest, 2006. szeptember 22.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére