A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006. (X. 20.) rendelete

a települési képviselők díjazásáról és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II. 23.) rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 20. § (1) bekezdése, valamint az 1994. évi LXIV. törvény 14. §, 15. §, 16. §, és 17. §-a felhatalmazása alapján a képviselők díjazásáról és természetbeni juttatásáról szóló rendelet (továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (2) bekezdésében a 3,1 szorzó helyébe 2,5 lép.

2. § A R. 3. §-ában az 50% helyébe 45% lép.

3. § A R. 4. §-ában a 100% helyébe 90% lép.

4. § A R. 6. § (1) bekezdéséből az „amely a képviselő választása szerint pénzben is kifizethető” szövegrész elmarad.

5. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2006. október 18.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére