A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XI. 09.) rendelete

a helyi építmény- és telekadóról szóló 42/1996. (XI. 04.) rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) és (2) bekezdése, valamint Budapest Főváros Közgyűlésének a helyi adók bevezetéséről szóló 5/1991. (II. 19.) számú rendelete felhatalmazása alapján a helyi építmény- és telekadóról szóló rendelet (továbbiakban R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A R. 2. § (3) bekezdésében a „viszonosság biztosítja” kifejezés helyébe a „viszonosság nem biztosítja” kifejezés kerül.

2. § A R. 7. § (2) bekezdésében az „ebben az esetben...” szövegrész helyébe a következő lép: „Ez utóbbi esetben az adókötelezettség a félév utolsó napján szűnik meg.”

3. § A R. 9. §-ában az 1000 helyébe „1040” lép.

4. § A R. 14. §-ában a 220 helyébe a „230” lép.

5. § A rendelet 2007. január elsején lép hatályba.

Budapest, 2006. november 7.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére