A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2006. (XII. 7.) rendelete

a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a fővárosi közterületek használatáról szóló 59/1995. (X. 20.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelet 2. § (1) és (3) bekezdéseinek felhatalmazása alapján a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendelet (továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. preambuluma helyébe a következő lép:

„A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a fővárosi közterületek használatáról szóló 59/1995. (X. 20.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelet 2. § (1) és (3) bekezdéseinek felhatalmazása alapján a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § A R. 6. § (2) bekezdésének első mondata kiegészül az alábbiakkal:

„...továbbá pavilonállításra, illetve a forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére...”

3. § A R. 7. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi mondattal:

„A Ráday utcában a 2 sz. mellékletben meghatározott 1. f. tevékenység szerinti kiemelt közterület használati díjat 20%-kal növelni kell, a többletből az Önkormányzat 8 órás rendőri járőrszolgálatot biztosít.”

4. § A R. 8. § (5), (6) bekezdésében a (4) bekezdésre való hivatkozás helyesen (3) bekezdés.

5. § A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:

„(1) A közterület-használati díj csökkenthető, illetőleg elengedhető a Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottság döntése alapján, a humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység, kulturális, sport rendezvények esetében, a kerületi társadalmi szervezetek „non profit” legfeljebb 3 napos rendezvényei esetében.”

6. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2006. december 5.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére