A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2006. (XII. 07.) rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló bérlemények víz- és csatornahasználati díjának térítéséről szóló 1/1997. (I. 17.) rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a 18/1990. (I. 31.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazásánál fogva, az önkormányzat tulajdonában álló bérlemények víz- és csatornahasználati díjának térítéséről szóló rendelet (továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdésében a 2. sz. mellékletre való hivatkozás 1. sz. mellékletre változik.

2. § (1) A R. 6. § (3)-(4) bekezdése helyébe az alábbi új (3) bekezdés lép:

„(3) A gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2006.(III.10.) számú önkormányzati rendelet szerint szociálisan rászorult bérlők számára az önkormányzat megtéríti a mellékvízmérő felszerelési költségének 80%-át.”

(2) A R. 6. § (5) bekezdés b) pontjában a 24/2003. (V. 23.) számú rendeleti hivatkozás 6/2006.(III.10.) számra változik.

(3) A R. 6. § (7)-(10) bekezdései elmaradnak.

3. § A R. 1. számú melléklete elmarad, a 2. számú melléklet sorszáma 1. számra változik.

4. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2006. december 5.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére