A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2006. (XII. 07.) rendelete

a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 7/1999. (IV. 30.) rendelet módosításáról

A Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Ferencvárosi Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló rendelet (továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. preambuluma helyébe a következő lép:

„A Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:”

2. § A R. 4. § (1) b) pontja kiegészül a „talaj” szóval.

3. § (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:

„(1) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról - a Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján - a költségvetési rendeletben kell dönteni.”

(2) A R. 5. § (2), (3) bekezdései elmaradnak.

(3) A R. 5. § (6) bekezdésében a „Környezetvédelmi Bizottság” megnevezés helyébe a „Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottság” megnevezés lép.

4. § (1) A R. 6. § (1) bekezdésében a „polgármester a Képviselőtestület előtt évente” szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottság” szövegrész lép.

(2) A R. 6. § (2) bekezdése elmarad.

5. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2006. december 5.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére