A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2006. (XII. 07.) rendelete

a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló 22/2004. (VI. 28.) rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Kött) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról szóló rendelet (továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. preambulumában a törvény 21. § (2) bekezdésre való hivatkozás helyesen 21/A. § (2) bekezdés.

2. § A R. 1. § (1) bekezdésében a „Ferencvárosi Önkormányzat” kifejezés helyébe a „Ferencváros” kifejezés lép.

3. § A R. 3. § (7) bekezdéséből a 2004-2006-ra vonatkozó szabályok elmaradnak.

4. § A R. 4. § (3) bekezdése elmarad.

5. § A R. 5. § (2) a) pontjában a „rendszeres” szó helyébe a „kiegészítő” szó lép.

6. § A rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2006. december 5.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére