A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2006. (XII. 07.) rendelete

a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 8. § (1) bekezdésére, a lakóház-felújítási támogatásról szóló rendelet (továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § c) pontja elmarad.

2. § A R. 4. § (7) bekezdéséből a „...valamint a 2. § i) pontja szerinti esetben a Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján...” szövegrész elmarad.

3. § A R. 6. § (5) bekezdésében a 2. § c) pontra való hivatkozás elmarad.

4. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2006. december 5.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére