A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2006. (XII. 7.) rendelete

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1999. (IV. 30.) rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról

1. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (2) A rendes ülések időpontja minden hónap első szerdája, kivéve a januári és szeptemberi testületi ülések, melyek időpontját a munkaterv rögzíti.”

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2006.december 5.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére