A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2007. (II. 07.). sz. rendelete

az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2006. (II. 09.) sz. rendelet módosításáról

A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a Ferencvárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetésről szóló 5/2006. (II. 09.) számú önkormányzati rendeletét

1. § (1) A Képviselő-testület a 18/2007. (IX. 15.) sz. rendelet 1. § (4) bekezdésében megállapított 2006. évi költségvetési

bevételi főösszegét 1 618 586 e Ft-tal

kiadási főösszegét 1 618 586 e Ft-tal

megemeli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi összeggel az alábbi bevételeket módosítja:

- intézményi működési bevételeket 197 024 e Ft-tal,

- önkormányzatok sajátos működési bevételeket 2411 e Ft-tal,

- felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 1 285 571 e Ft-tal,

- támogatások, kiegészítések átvett pénzeszközöket 133 580 e Ft-tal,

növeli

az 1/b. számú melléklet szerint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg emelését az alábbiak szerint határozza meg:

- a személyi juttatást 37 964 e Ft-tal,

- a dologi kiadásokat 250 270 e Ft-tal,

- a pénzeszk. átad., speciális célú tám. (intézm.támog.nélk) 200 268 e Ft-tal,

- az ellátottak juttatásait 182 e Ft-tal,

- a felhalmozási kiadásokat 1 134 273 e Ft-tal,

növeli,

- a munkaadókat terhelő járulékot 608 e Ft-tal,

- a tartalékot 3 763 e Ft-tal,

csökkenti.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és intézmények együttes 2006. évi költségvetését

18 148 909 e Ft bevételre

18 148 909 e Ft kiadásra

ezen belül

4 726 770 e Ft személyi juttatásra

1 503 752 e Ft munkaadókat terhelő járulékra

5 051 268 e Ft dologi kiadásra

1 661 541 e Ft pénzeszköz átadás, speciális célú támogatásra,

11 118 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira,

4 607 054 e Ft felhalmozási kiadásra

15 500 e Ft kölcsönök nyújtása

427 949 e Ft hitel kiadásokra

143 957 e Ft tartalékra

módosítja.

2. § (1) Az Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiemelt kiadási előirányzatát 62 018 e Ft-tal megemeli a 2. számú mellékletnek megfelelően.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

6 307 742 e Ft-ra

ezen belül

3 477 806 e Ft személyi juttatásra

1 118 044 e Ft munkaadókat terhelő járulékra

1 642 633 e Ft dologi kiadásra

84 e Ft pénzeszközátadás

2384 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira

66 791 e Ft felhalmozási kiadásokra

módosul.

(3) A bevételi előirányzat összege 6 307 742 e Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzatok kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint 1100 e Ft-tal növeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

57 139 e Ft-ra

ezen belül

10 427 e Ft személyi juttatásra

2548 e Ft munkaadókat terhelő járulékra

21 602 e Ft dologi kiadásra

2050 e Ft pénzeszköz átadásra

1500 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira

127 e Ft felhalmozási kiadásokra

18 885 e Ft tartalékra

módosul.

(3) A bevételi előirányzat összege 57 139 e Ft.

4. § (1) A Képviselő-testület FB KFT-vel és a SEM IX. RT-vel való elszámolásának előirányzatait a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az FB KFT lakásgazdálkodási előirányzata 1 291 428 e Ft.

ezen belül

1 239 000 e Ft dologi kiadás

52 428 e Ft önkormányzatnak fizetendő ÁFA

(3) A SEM IX RT kiadási előirányzata 468 778 e Ft.

ezen belül

168 000 e Ft dologi kiadás

296 100 e Ft felhalmozási kiadás

4678 e Ft tartalék

5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásait a 3/c. számú melléklet szerint 33 232 e Ft-tal megemeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

2 015 357 e Ft-ra,

ezen belül

1 212 182 e Ft személyi jellegű juttatásra

369 583 e Ft munkaadókat terhelő járulékra

409 398 e Ft dologi kiadásra

8694 e Ft felhalmozási kiadásokra

15 500 e Ft kölcsönök nyújtására

módosul.

6. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésben szereplő szakfeladatok kiadási előirányzatát a 3/d. számú melléklet szerint 217 174 e Ft-tal megemeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

1 860 658 e Ft-ra

ezen belül

26 355 e Ft személyi jellegű juttatásra

13 577 e Ft munkaadókat terhelő járulékra

870 559 e Ft dologi kiadásra

938 661 e Ft pénzeszköz átadásra

7234 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira

4272 e Ft felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetésekre

módosul.

7. § (1) A Képviselő-testület a támogatások kiadási előirányzatát a 3/e. számú melléklet szerint 1228 e Ft-tal emeli meg.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 449 627 e Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatát a 4. számú melléklet szerint 116 991 e Ft-tal növeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 2 625 366 e Ft-ban állapítja meg.

9. § (1) Az Képviselő-testület a fejlesztési kiadási előirányzatát az 5. számú melléklet szerint 1 014 891 e Ft-tal megemeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 1 812 390 e Ft-ban állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület a 7. számú melléklete a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban. A melléklet tartalmazza a társasházi hitelfelvétellel kapcsolatos kötelezettségvállalás összegeit is.

11. § (1) Az Képviselő-testület a tartalék előirányzatát 3763 e Ft-tal csökkenti.

(2) Ezáltal a tartalék előirányzata 143 957 e Ft-ra módosul.

12. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Budapest, 2007. február 7.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1a-6. számú melléklet a 2/2007. (II. 07.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére