A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 06.) rendelete

a helyi értékvédelemről szóló a 8/1996. (III. 4.) rendelete módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete az építésügyről szóló módosított 1964. évi III. törvény 25. § illetve 54. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi értékvédelemről szóló 8/1996. (III. 4.) rendelete - továbbiakban a Rendelet - módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet mellékletében a védett homlokzatok közül a Középső -Ferencváros 23. tömb Balázs Béla u.20. szám alatti épület homlokzatának helyi védettsége hatályát veszti.

2. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a Budapest, IX. kerület Balázs Béla utca 20. sz. épület homlokzatának védettsége a rendelet hatálybalépésétől szűnik meg.

Budapest, 2007. április 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1. sz. melléklet * 

VÉDETT ÉRTÉKEK A FERENCVÁROSBAN

VÉDETT ÉPÜLETEGYÜTTESEK

kód tömb hrsz utca házsz. megnevezés
ÉE1 76 38288/1 Nagyvárad tér 1 Szent István Kórház
ÉE3 21 37192 Üllői út 93 SOTE Anatómiai Int.
ÉE2 76 38283/4 Gyáli út 5-7 Szent László Kórház
ÉE3 21 37196/2 Lenhossék utca 42-44 SOTE Anatómiai Intézet
107 37037 Gönczy Pál u.
Csarnok tér
1
5
eklektikus stílusjegyeket hordozó, egységes térfal
103 37029 Gönczy Pál u. 2
103 37030 Gönczy Pál u. 4
103 37031 Gönczy Pál u.
Lónyay u.
6
5
129 37100/1 Lónyay u. 45 eklektikus stílusjegyeket hordozó, egyszerre épült, azonos homlokzatú épületek alkotta térfal
129 37100/2 Lónyay u. 47
129 37100/3 Lónyay u. 49
129 37100/4 Lónyay u.
Boráros tér
51
2

VÉDETT ÉPÜLETEK

TEMPLOMOK
kód tömb hrsz utca házsz. megnevezés
É1 15 37158 Üllői út 75-77 Örökimádás templom
É2 45 38262/10 Haller utca 19-21 Szent Vince templom
É3 24 37716/2 Gát utca 2-6 Lazarista templom
É4 9 37132 Tűzoltó utca 26 Zsinagóga
É5 47 38268/2 Vágóhíd utca 15 bolgár ortodox templom
É34 201 38236/13 Üllői út 145 Szent Kereszt templom
IPARI ÉPÜLETEK
É6 241 38113/14 Gubacsi út 6/A-B volt Sertésvágóhíd / víztorony
É7 241 38113/12 Gubacsi út 6/A-B volt Sertésvágóhíd / csarnok
É8 241 38241/18 MÁV telep 15/III Víztorony
61 37847 Vaskapu utca 20 ipari épület
BELSŐ-FERENCVÁROS
É9 106 37005 Török Pál utca 1 Képzőműv. Szakközépiskola
106 37004 Lónyay u. 4-6 historizáló iskolaépület
106 37003 Lónyay u. 8 historizáló téglaarchitektúrás iskolaépület
É10 109 36993 Ráday utca 15 Lakóház
101 36809 Kálvin tér 10 szecessziós irodaház
É11 101 36823 Ráday utca 16 Lakóház
É12 101 36819 Ráday utca 8 Lakóház
É13 109 36994 Erkel utca 13/A Lakóház
É14 108 36830 Ráday utca 26 Lakóház
É15 101 36815 Üllői út 15 Lakóház
É18 103 37026 Pipa utca 2/B Lakóház
É19 103 37028 Pipa utca 6 lakóház
103 37025 Vámház krt. 5 eklektikus sarok-lakóház
103 37021 Vámház krt. 13 historizáló v. lakóház
103 37020 Vámház krt. 15 koraeklektikus sarokház
108 36828 Ráday u. 22 szecessziós lakóház
108 36836 Üllői út 21 koraszecessziós lakóház
109 36988 Mátyás u. 18 későeklektikus épületegyüttes tagja
109 36989 Mátyás u. 20 későeklektikus épületegyüttes tagja
109 36990 Mátyás u. 22 későeklektikus épületegyüttes tagja
110 37041 Lónyay u. 15 szecessziós lakóház
110 37042 Lónyay u. 17 eklektikus sarok-lakóház
110 37045 Imre u 2 későklasszicista v. halászház (eredeti belső épületrészek)
É20 113 37059 Fővám tér 13-15 lakóház
119 36852 Kinizsi u. 31 eklektikus lakóház, ún. „Kinizsi-ház”
É21 120 36913 Knézits utca 15 lakóház
120 36912 Bakáts tér 12 koraeklektikus iskolaépület
120 36911/2 Bakáts tér 13 r.k. főplébánia - eklektikus épület
120 36928 Bakáts tér 14 Polgármesteri Hivatal - eklektikus épület
121 36947 Bakáts tér 1 későeklektikus téglaarchitektúrás saroképület
121 36954 Lónyay u. 46 historizáló téglaarchitektúrás, sarokhangsúlyos lakóház
É39 121 36954 Lónyay utca 46 Lakóépület
É40 106 37003-37004 Lónyay utca 4-6-8 Szentgyörgyi Albert 12. osztályos Iskola
125 36873 Bakáts tér 10 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Rendelőintézet - szecessziós épület (újjáépítés alatt)
125 36873 Knézich u. 14 Idősek Otthona, neobarokk épületegyüttes, v. Elisabetinum
É42 125 36868 Hőgyes E. utca 7-9 SOTE Gyógyszerészeti Intézet
128 36942 Lónyay u. 54 szecessziós lakóház
KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS
1 37110 Tűzoltó u. 10-16. volt lovarda épület (ma BÁV csarnoképület)
5 37567 Tompa u. 11 lakóház
9 37133 Berzenczey u. 26 lakóház
14 37638 Ferenc tér 4 lakóház
17 37655 Bokréta u. 15 lakóház
20 37684 Viola u. 7 lakóház
25 37729 Gát u. 5. lakóház, a szomszédos József Attila szülőház környezetekének szerves része, erősen átalakított homlokzattal.
28 37378 Lenhossék u. 21 lakóház
34 37778 Balázs Béla u. 33-37 volt ipari épület, ma Népességnyilvántartó Hivatal
57 37875 Mester utca 19 általános iskola
60 37921 Soroksári út 18 lakóház
62 37925 Soroksári út 26 lakóház
É24 52 37903 Mester utca 1 lakóház
É25 54 37880 Mester utca 13 lakóház
É26 59 37863 Mester utca 23-25 Teleky Blanka Középiskola
É27 4 37508 Tűzoltó utca 7-9 Gyermekklinika
É28 30 37742 Mester utca 60-62 Fáy A. Középiskola
É29 23 37394 Vendel utca 1 Leövey K. Középiskola
É30 23 37396 Vendel utca 3 Közgazd. Politechnikum
É31 23 37395 Lenhossék u. 24-28 általános iskola
É32 39 37252 Tűzoltó utca 88-90 általános iskola
É33 62 37926/1 Dandár utca 3-7 gyógyfürdő
É43 19 37407 Thaly Kálmán utca 38 Óvoda

VÉDETT HOMLOKZATOK

BELSŐ-FERENCVÁROS
tömb hrsz utca házsz. megnevezés
129. 37097 Bakáts u.
=Közraktár u.
=Lónyay u..
1-3
24-26
39-41
szecessziós
(épületközös)
128 36945 Bakáts u.
=Lónyay u.
5
48
szecessziós
121 36953 Bakáts u. 6 szecessziós
128 36940 Bakáts u.
=Bakáts tér
7
2
szecessziós
127 36904 Bakáts tér
=Ráday u.
3
50
szecessziós
127 36905 Bakáts tér 4 eklektikus
127 36906 Bakáts tér 5 szecessziós
127 36908 Bakáts tér 7 eklektikus
127 36909 Bakáts tér 8 eklektikus
125 36888 Bakáts tér 9 szecessziós
118 37075 Czuczor u. 5 szecessziós
110 37044 Csarnok tér
=Erkel u.
3-4
1
eklektikus
107 37037 Csarnok tér
=Gönczy Pál u.
=Erkel u.
5
1
2
eklektikus
110 37043 Erkel u. 3 eklektikus
101 36816 Erkel u. 18 eklektikus
125 36870 Hőgyes Endre u. 3 eklektikus, átalakított
125 36869 Hőgyes Endre u. 5 eklektikus
119 36860 Hőgyes Endre u. 6 eklektikus
125 36868 Hőgyes Endre u. 7-9 eklektikus
119 36861 Hőgyes Endre u. 8 eklektikus
125 36867 Hőgyes Endre u. 11 eklektikus
125 36866 Hőgyes Endre u. 13 eklektikus
125 36865 Hőgyes Endre u. 15 eklektikus
121 36963 Kinizsi u. 13 szecessziós
121 36966 Kinizsi u. 17 szecessziós
115 36844 Kinizsi u. 22 eklektikus
119 36851 Kinizsi u. 29 eklektikus
114 36840/7 Kinizsi u. 30-36 eklektikus, átalakított irodaház
119 36853 Kinizsi u. 33 eklektikus
119 36854 Kinizsi u. 35 eklektikus
119 36855 Kinizsi u. 37 eklektikus
120 36914 Knézits u. 5-7 eklektikus
119 36857 Knézits u. 6 eklektikus
118 37078 Közraktár u. 12/a szecessziós
118 37079 Közraktár u. 12/b szecessziós
123 37095/23 Közraktár u. 20/a modern
123 37095/22 Közraktár u. 22 modern
123 37095/13 Közraktár u. 22/a modern
124 37095/3 Közraktár u. 22/b modern
129 37101/3 Közraktár u. 34 eklektikus
108 36831/3 Köztelek u. 4/a modern
108 36831/2 Köztelek u. 4/b modern
108 36838 Köztelek u. 8 eklektikus (zeneiskolai rész)
107 37034 Lónyay u. 9 eklektikus
107 37035 Lónyay u. 11 eklektikus
110 37039 Lónyay u.
=Erkel u.
13/a
5
eklektikus
110 37040 Lónyay u.. 13/b eklektikus
106 37000 Lónyay u. 14 eklektikus
109 36997 Lónyay u.
=Erkel u.
16
7
eklektikus
109 36998 Lónyay u. 18 szecessziós
117 37070/1 Lónyay u. 19 szecessziós
109 36986 Lónyay u.
=Mátyás u.
20
12
eklektikus
116 36984 Lónyay u. 22 eklektikus
118 37074 Lónyay u. 23 eklektikus
118 37080 Lónyay u.. 25 szecessziós
118 37081 Lónyay u. 27 szecessziós
116 36972 Lónyay u. 28 eklektikus
121 36957 Lónyay u. 42/a eklektikus
121 36956 Lónyay u. 42/b eklektikus
129 37099 Lónyay u. 43 eklektikus
128 36944 Lónyay u. 50 eklektikus
128 36943 Lónyay u. 52 eklektikus
128 36935 Lónyay u.
=Ráday u.
58
59
szecessziós
128 36933 Lónyay
=Ráday
62
63
szecessziós
112 37053 Mátyás u.
=Közraktár u.
2
2/a
eklektikus
112 37052 Mátyás u. 4 eklektikus
112 37051 Mátyás u.
=Imre u.
6
5-7
eklektikus
116 36983 Mátyás u. 9 szecessziós
116 36982 Mátyás u. 11 eklektikus
116 36981 Mátyás u. 13 eklektikus
109 36987 Mátyás u. 14-16 szecessziós
116 36980 Mátyás u. 15 eklektikus
103 37027 Pipa u. 4 eklektikus
106 37010 Ráday u. 7 eklektikus
106 37009 Ráday u.. 9 szecessziós
109 36992 Ráday u. 17 eklektikus
109 36991 Ráday u. 19 eklektikus
108 36827 Ráday u.. 20 eklektikus
116 36979 Ráday u. 23 eklektikus
116 36978 Ráday u. 25 szecessziós
116 36977 Ráday u. 27 eklektikus
114 36840/1 Ráday u. 28 eklektikus, átalakított
116 36976 Ráday u. 29 eklektikus
114 36841 Ráday u. 30 szecessziós
116 36975 Ráday u. 31 szecessziós
115 36842 Ráday u. 32 szecessziós
120 36923 Ráday u.
=Kinizsi u.
34
19
szecessziós
121 36965 Ráday u. 37 szecessziós
121 36952 Ráday u. 39 eklektikus
120 36924 Ráday u. 38-40 szecessziós
121 36951 Ráday u. 41 eklektikus
121 36949 Ráday u. 47 eklektikus
127 36903 Ráday u. 52 eklektikus
127 36902 Ráday u. 54 eklektikus
127 36901 Ráday u. 56 eklektikus
127 36898 Ráday u. 60 szecessziós
101 36810 Üllői út 3 eklektikus
101 36811 Üllői út 5 eklektikus
101 36813 Üllői út 9 eklektikus
101 36814 Üllői út 11-13 eklektikus, átalakított
103 37024 Vámház krt.. 7 eklektikus
103 37023 Vámház krt 9 eklektikus
103 37022 Vámház krt. 11 eklektikus

VÉDETT HOMLOKZATOK

KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS
tömb hrsz cím házszám megnevezés
1 37108 Tűzoltó u. 6 lakóház
2 37549 Tompa u. 8 lakóház
2 37547 Tompa u.
=Angyal u.
12
22
lakóház
2 37543 Angyal u. 30 lakóház
2 37542 Angyal u. 32 lakóház
2 37539 Angyal u. 38 lakóház
2 37530 Tűzoltó u.
=Angyal u.
5
40
lakóház
2 37531 Tűzoltó u. 3 lakóház
3 37557 Mester 4-6 lakóház
3 37563 Angyal u. 18 lakóház
3 37565 Angyal u.
=Tompa u.
20
9
lakóház
4 37521 Angyal u. 29 lakóház
4 37520 Angyal u.
=Tompa u.
27
14
lakóház
4 37511 Liliom u. 50 lakóház
4 37509 Liliom u. 54 lakóház
5 37567 Angyal u.
=Tompa u.
25
11
lakóház
5 37568 Angyal u. 23 lakóház
5 37571/1 Angyal u. 17 lakóház
5 37574 Mester u. 12 lakóház
5 37576 Mester u. 16 lakóház
5 37577 Mester u. 18 lakóház
5 37578 Mester u.
=Liliom u.
20
22
lakóház
5 37581 Liliom u. 28 lakóház
5 37582 Liliom u. 30 lakóház
5 37583 Liliom u. 32 lakóház
5 37584/2 Liliom u. 34 lakóház
5 37587 Liliom u.
=Tompa u.
36-38
15/b
lakóház
6 37117 Üllői út
=Liliom u.
53/a
47
lakóház
6 37118 Üllői út 53/b lakóház
6 37121 Páva u. 32/b lakóház
6 37120 Páva
=Tűzoltó u.
32/a
24
lakóház
6 37114 Liliom u. 41 lakóház
7 37489 Páva u.
=Tűzoltó u.
30/b
15
lakóház
8 37589 Tompa u.
=Liliom u.
17/a
23
lakóház
8 37608 Tompa u.
=Páva u.
19
16
lakóház
8 37599 Mester u. 24 lakóház
8 37598 Mester u.
=Liliom u.
22
5
lakóház
9 37125 Üllői út
=Páva u.
57
41
lakóház
9 37127 Üllői út 61 lakóház
9 37128/1 Üllői út
=Berzenczey u.
63
34
lakóház
9 37128/2 Berzenczey u. 32 lakóház
9 37135 Berzenczey u. 30 lakóház
9 37133 Berzenczey u.
=Tűzoltó u.
26
28
lakóház
10 37487 Tűzoltó u.
=Páva u.
17
37
lakóház
10 37477 Tűzoltó u. 19 lakóház
10 37476 Tűzoltó u.
=Berzenczey u.
21
24
lakóház
10 37475 Berzenczey u. 22 lakóház
11 37630 Mester u.
=Berzenczey u.
34
2
lakóház
11 37627 Berzenczey u. 8 lakóház
12 37143 Üllői út 69 lakóház
12 37148 Tűzoltó u. 32/a lakóház
12 37149 Tűzoltó u.
=Bokréta u.
32/b
30
lakóház
13 37459 Tűzoltó u.
=Berzenczey u.
23
31
lakóház
14 37642 Bokréta u. 10 lakóház
14 37641 Bokréta u. 12 lakóház
14 37637 Berzenczey u. 13 lakóház
14 37634 Berzenczey u. 5-7 lakóház
14 37633 Berzenczey u. 3 lakóház
15 37160 Viola u. 50 lakóház
15 37159/2 Viola u. 52 lakóház
16 37445 Ferenc tér 9 lakóház
16 37443 Ferenc tér 11 lakóház
16 37439 Bokréta u. 23 lakóház
16 37437 Tűzoltó u.
=Bokréta u.
27/a
27
lakóház
16 37436 Tűzoltó u. 27/b lakóház
16 37433 Viola u. 44 lakóház
16 37432 Viola u. 42 lakóház
17 37655 Bokréta u. 15 lakóház
17 37661 Mester u.
=Viola u.
46
2
lakóház
17 37664 Viola u. 8 lakóház
17 37673 Viola u.
=Balázs Béla u.
28
5
lakóház
18 37169 Üllői út 83 lakóház
18 37170 Üllői út 85 lakóház
18 37172 Üllői út
=Thaly K. u.
87
60-62
lakóház
18 37178 Thaly K. u.
=Tűzoltó u.
52
48
lakóház
19 37119 Viola u.. 37/a lakóház
19 37418 Viola u. 37/b lakóház
19 37417 Viola u. 37/c lakóház
19 37416 Viola u.
=Tűzoltó u.
39/a
33/a
lakóház
19 37415 Tűzoltó u. 33/b lakóház
19 37414 Tűzoltó u. 33/c lakóház
19 37413 Tűzoltó u.
=Thaly
35
50
lakóház
20 37690 Mester u.
=Thaly K. u.
54
2
lakóház
20 37693 Thaly K. u. 8 lakóház
20 37695 Thaly K. u. 12 lakóház
20 37677 Viola u. 21 lakóház
20 37679 Viola u. 17 lakóház
20 37684 Viola u. 7 lakóház
21 37180 Üllői út
=Thaly K. u.
89/a
45
lakóház
21 37182 Üllői út 89/c lakóház
21 37183 Üllői út. 91/a lakóház
21 37184 Üllői út 91/b lakóház
21 37187 Thaly K. u. 39 lakóház
21 37193 Lenhossék u.
=Tűzoltó u.
36
66
lakóház
21 37197 Üllői út
=Lenhossék u.
95
46
lakóház
22 37366 Lenhossék u.
=Vendel u.
30
20/b
lakóház
22 37365 Vendel u. 20 lakóház
22 37347 Tűzoltó u. 49 lakóház
22 37346 Tűzoltó u. 51 lakóház
23 37401 Balázs Béla u.
=Thaly K. u.
14
21
lakóház
24 37706 Thaly k. u.
=Balázs Béla u.
19
11
lakóház
24 37707 Balázs Béla u. 13 lakóház
24 37712 Balázs Béla u.
=Lenhossék u.
23
22
lakóház
24 37717 Gát u. 8 lakóház
24 37718 Gát u. 10 lakóház
24 37720 Gát u. 14 lakóház
24 37722 Gát u.
=Lenhossék u.
16
12
lakóház
25 37731 Thaly k. u.
=Gát u.
11
1
lakóház
25 37728 Gát u. 7 lakóház
25 37725 Gát u.
=Lenhossék u.
13
10
lakóház
26 37215 Üllői út 101 lakóház
26 37216 Üllői út
=Márton u.
103
42
lakóház
26 37209 Tűzoltó u.
=Márton u.
76
28
lakóház
26 37205 Tűzoltó u.
=Lenhossék u.
68
31
lakóház
28 37382 Balázs Béla u. 26/a lakóház
28 37381 Balázs Béla u. 26/b lakóház
28 37380 Balázs Béla u. 28/a lakóház
28 37379 Balázs Béla u.
=Márton u.
28/b
16
lakóház
28 37374 Márton u.
=Vendel u.
18
13
lakóház
29 37764 Balázs Béla u. 27/b lakóház
29 37762 Balázs Béla u.
=Lenhossék u.
25
17
lakóház
29 37751 Lenhossék u. 9 lakóház
29 37750 Gát u.
=Lenhossék u.
18
7
lakóház
29 37752 Gát u. 20 lakóház
29 37753 Gát u 22 lakóház
29 37754 Gát u. 24-26 lakóház
29 37755 Gát u.
=Márton u.
28
8/a
lakóház
29 37756 Márton u. 8/b lakóház
30 37749 Gát u.
=Lenhossék u.
15
5
lakóház
30 37747 Gát u. 19 lakóház
30 37745 Gát u. 23 lakóház
30 37744 Gát u.
=Márton u.
25
6
lakóház
31 37218 Üllői út
=Márton u.
105
39
lakóház
31 37236 Üllői út 107 lakóház
31 37237 Üllői út. 109/a lakóház
31 37238 Üllői út 109/b lakóház
31 37239 Üllői út
=Sobieski J. u.
109/c
44
lakóház
31 37235 Sobieski J. u. 42 lakóház
31 37234 Sobieski J. u. 40 lakóház
31 37233 Sobieski J. u. 38 lakóház
31 37232 Sobieski J. u. 36 lakóház
31 37231 Sobieski J. u. 34 lakóház
31 37228 Sobieski J. u.
=Tűzoltó u.
28
84
lakóház
31 37222 Márton u. 35/a lakóház
31 37219 Márton u. 37 lakóház
32 37320 Vendel u.
=Márton u.
30
21
lakóház
32 37312/2 Vendel u. 34 lakóház
33 37372 Balázs Béla u.
=Márton u.
30
17
lakóház
33 37371 Balázs Béla u. 32/a lakóház
33 37370 Balázs Béla u.
=Sobieski J. u.
32/b
14
lakóház
34 37769 Márton u. 13 lakóház
34 37770 Márton u. 11 lakóház
35 37801 Márton u. 5/a lakóház
35 37803 Márton u. 3/a lakóház
35 37806 Haller u. 48 lakóház
35 37805 Haller u. 50 lakóház
35 37796 Haller u.
=Gát u.
52
33
lakóház
35 37797 Gát u. 31 lakóház
36 37241/22 Sobieski J. u. 25/a lakóház
36 37241/23 Sobieski J. u. 25/b lakóház
36 37241/26 Sobieski J. u. 27/b lakóház
36 37241/13 Sobieski J. u. 29 lakóház
36 37241/14 Sobieski J. u. 31 lakóház
36 37241/15 Sobieski J. u. 33 lakóház
36 37241/16 Sobieski J. u. 35 lakóház
36 37241/17 Sobieski J. u. 37 lakóház
36 37241/18 Sobieski J. u. 39 lakóház
36 37241/19 Sobieski J. u. 41 lakóház
36 37241/21 Üllői út
=Sobieski J. u.
111
43
lakóház
36 37241/20 Telepy u. 34 (24) lakóház
36 37241/3 Telepy u. 32 (22/c) lakóház
36 37241/4 Telepy u. 30 (22/b) lakóház
36 37241/5 Telepy u. 28 (22/a) lakóház
36 37241/6 Telepy u. 26 (20/b) lakóház
38 37788 Telepy u.. 2/c lakóház
38 37786 Haller u. 54 lakóház
38 37785 Gát u
=Sobieski J. u.
36
1
lakóház
38 37784 Sobieski J. u 3 lakóház
38 37783 Sobieski J. u. 5 lakóház
38 37782 Sobieski J. u. 7 lakóház
38 37781 Sobieski J. u. 9 lakóház
39 37243 Üllői út
=Telepy u.
113
31
lakóház
39 37247 Telepy u. 27 lakóház
39 37248 Telepy u. 25 lakóház
39 37249 Telepy u. 23 lakóház
39 37254 Ernő u. 24 lakóház
39 37256 Ernő u. 28 lakóház
41 37266 Ernő u. 19 lakóház
41 37267 Ernő u. 17 lakóház
41 37268 Ernő u. 15 lakóház
41 37274 Ernő u. 7 lakóház
41 37271 Mihalkovics u. 12 lakóház
41 37270 Mihalkovics u. 14 lakóház
41 37269 Mihalkovics u. 16 lakóház
41 37265/2 Mihalkovics u. 18 lakóház
55 37910/8 Gabona utca 2 lakóház
55 37910/9 Gabona utca 4 lakóház
55 37910/10 Gabona utca 6 lakóház
55 37910/11 Gabona utca 8 lakóház
55 37910/12 Gabona utca 10 lakóház
55 37910/14 Gabona utca 12 lakóház
56 37910/20 Gabona utca 1 lakóház
56 37910/19 Gabona utca 3 lakóház
56 37910/18 Gabona utca 5 lakóház
56 37910/17 Gabona utca 7 lakóház
56 37910/16 Gabona utca 9 lakóház
56 37910/15 Gabona utca 11 lakóház
63 37821 Haller utca 22 lakóház
63 37820 Haller utca 24 lakóház
63 37819 Haller utca 26 lakóház
63 37818 Haller utca 28 lakóház
63 37817 Haller utca 30 lakóház

  Vissza az oldal tetejére