A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007. (V. 04.) számú rendelete

a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82. §-a alapján a 2006. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya és felépítése

1. § (1) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/b. és az 1/c. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően

18 147 194 eFt bevétellel

17 048 198 eFt kiadással

1 098 996 eFt pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, a működési és felhalmozási mérlegeit az 1/A számú táblázat szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület

(1) az önállóan gazdálkodó intézményeinek pénzforgalmi kiadásait 6 139 392 eFt-ban, - ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését - a 2. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően

(2) a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi kiadásait 41 276 eFt-ban, a kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3/a. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően

(3) az FB Kft lakásgazdálkodási kiadásait 1 201 937 eFt-ban, a kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3/b. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően

(4) a SEM IX. Rt. rehabilitációs kiadásait 880 108 eFt-ban, a kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3/b. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően

(5) a Polgármesteri Hivatal kiadásait 2 010 724 eFt-ban, - ezen belül a kiemelt kiadásokat - a 3/c. számú táblázatnak megfelelően

(6) a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásait 1 528 536 eFt-ban, - ezen belül a kiemelt kiadásokat - a 3/d. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően

(7) a támogatások összegét 443 831 eFt-ban a 3/e. számú táblázatnak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület

(1) felújítási kiadásainak teljesítését 1 869 409 eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. számú táblázatban foglaltak szerint

(2) a fejlesztési kiadásainak teljesítését 1 638 490 eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. számú táblázatban foglaltak szerint elfogadja.

4. § A Ferencvárosi Önkormányzat Hivatala és Intézményei létszámadatait a 7. számú táblázat tartalmazza.

5. § A Ferencvárosi Önkormányzat 2006. évi közvetett támogatásainak (adóelengedések, adókedvezmények) kimutatását a 8. számú melléklettel hagyja jóvá.

6. § Az állami támogatások elszámolását a 9. számú táblázat tartalmazza.

7. § A Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei 2006. évi helyesbített pénzmaradványa 1 100 901 eFt, amit a befizetési kötelezettség, a kiegészítések 1 074 432 eFt-ra költségvetési (felhasználható) pénzmaradványra módosítanak a 10. számú táblázat szerint.

8. § A Ferencvárosi Önkormányzat pénzmaradványának felhasználását a 11. számú táblázat mutatja be részletesen.

9. § A Képviselő-testület

(1) 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú táblázatban a mérlegadatok alapján 226 456 816 eFt-ban

(2) a Kisebbségi Önkormányzatok 2006. december 31-i állapot szerint a vagyonát a 13. számú táblázatban a mérlegadatok alapján 17 739 eFt-ban állapítja meg.

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat vagyonleltára a 14. számú táblázatban található.

10. § A 2006. év egyszerűsített mérleg adatait a 15., az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 16., az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 17. számú táblázatok állapítják meg.

11. § (1) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

(2) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2007. május 02.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1a-17. számú melléklet a 8/2007. (V. 04.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére