A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (V. 04.) számú rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 07.) sz. rendelet továbbiakban (R.) módosításáról

1. § A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2007. évi költségvetését

15 756 278 eFt bevétellel

16 656 278 eFt kiadással

900 000 eFt hiánnyal

állapítja meg. A hiányt kedvezményes kamatozású felújítási hitellel kívánja finanszírozni.”

2. § A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatokat

4 747 281 eFt személyi jellegű juttatással

ebből: 8325 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

1 478 888 eFt munkaadókat terhelő járulékkal

ebből: 1407 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

4 874 974 eFt dologi kiadással

ebből: 32 779 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

1 251 909 eFt pénzeszköz átadás, speciális célú támogatással

ebből: 400 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

9050 eFt ellátottak pénzbeli juttatásai

ebből: 1500 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

3 833 028 eFt felhalmozási kiadással

ebből: 2 722 161 eFt felújítási kiadással

1 012 862 eFt beruházási kiadással

98 705 eFt egyéb felhalmozási célú kiadással

300 eFt egyéb felhalmozási célú kiadással helyi kisebbségi önkormányzat

20 000 eFt kölcsön nyújtással

369 190 eFt hitel kiadásokkal

71 958 eFt tartalékkal

ebből: 1558 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

állapítja meg , melyeket az 1/C. sz. melléklet tartalmaz.”

3. § A R. 20. § -a az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Ingatlanok értékesítéséből (1195), a Helyiségértékesítésből (1196. sor), a Lakásértékesítésből (1215.sor), befolyó többletbevételeket a Lakáslemondás térítéssel (3220.sor), Lakásfelújítás szanálási célra (4410. sor), Lakásvásárlásra (5510. sor) és Lakásvásárlás a Dzsumbuj kiürítésére (5512. sor) fordítja és felhatalmazza a polgármestert ezen többlet bevételek terhére ilyen célú kötelezettség vállalásra, melyről a polgármester minden rendes testületi ülésen beszámol a testületnek.”

4. § A R. 25. § -a az alábbiak szerint módosul:

„Az Egyházak támogatása (3714. sor), Társadalmi szervezetek támogatása (3716. sor), Ferencvárosban működő utánpótlás egyesületek támogatása (3768. sor),Sportegyesületek támogatása (3770. sor), a Művészetek, tudományok támogatása (3775. sor), Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása (4456. sor), a társasház-felújítási pályázat (4465. sor) előirányzatokból kapott kettőszázezer forintot meghaladó egyedi támogatási döntések, valamint a nettó ötmillió forintot elérő - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatait (típus, tárgy, a szerződő fél neve, a szerződés értéke, időtartama) valamint ezek változásait a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül a Ferencvárosi Közlönyben közzé kell tenni.”

5. § A R. 36. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2006. (III. 10.) sz. rendeletben meghatározott díjak 2007-ben

a gyermekétkeztetés teljes költsége

- óvodában 482 Ft/nap

- általános iskolában 593 Ft/nap

- csak ebéd általános iskolában 419 Ft/nap

középiskolában 451 Ft/nap

a gyermekétkeztetés térítési díja

- bölcsődében 336 Ft/nap

- „Mini Krízis” Gyermekek Átmeneti Otthonban 404 Ft/nap

- óvodában 239 Ft/nap

- általános iskolában 294 Ft/nap

- csak ebéd általános iskolában 208 Ft/nap

középiskolában 224 Ft/nap

- Gyermekek Átmeneti Otthonban 350 Ft/nap

a gyermekétkeztetésen kívüli étkeztetés térítési díja 616 Ft/nap

házi gyermekfelügyelet 700 Ft/óra

- a Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj

- Balatonlelle 1662 Ft/nap

- Kincsesbánya 1525 Ft/nap

- Hűvösvölgy 336 Ft/nap

- Gondozó Szolgálat térítési díj

- a házi segítség nyújtás (gondozási díj) 690 Ft/óra

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3000 Ft/hónap

- étkezési díj 481 Ft/adag

- ebédszállítás 107 Ft/alkalom

- ebédszállítás külterületen 113 Ft/alkalom

- szombati ebéd szállítás 133 Ft/nap

- szombati ebédszállítás külterületen 138 Ft/nap

- az idősek átmeneti gondozó háza térítési díj 2760 Ft/nap

- reggeli 193 Ft/nap

- ebéd 481 Ft/nap

- vacsora 246 Ft/nap

- Átmeneti Otthon térítési díjak:

- „Mini Krízis” Gyermekek Átmeneti Otthona 250 Ft/nap

- Gyermekek Átmeneti Otthona 250 Ft/nap

- nem igényjogosult kerületi lakosok által igénybevett

- „Mini Krízis” Gyermekek Átmeneti Otthona (étkezésen felül) 1000 Ft/nap

- Gyermekek Átmeneti Otthona 600 Ft/nap

- házi segítségnyújtás 1164 Ft/nap

- a szükséges taneszköz csomag ára legfeljebb

az 1. osztályban 3600 Ft

a 2. osztályban 2200 Ft

a 3. osztályban 2800 Ft

a 4. osztályban 2600 Ft

az 5. osztályban 2400 Ft

- a szükséges tankönyvek ára legfeljebb

az 1. osztályban 9500 Ft

a 2. osztályban 9250 Ft

a 3. osztályban 9250 Ft

a 4. osztályban 9250 Ft

az 5. osztályban 17 300 Ft

a 6. osztályban 13 900 Ft

a 7. osztályban 18 500 Ft

a 8. osztályban 17 200 Ft

a 9. osztályban 22 450 Ft

a 10. osztályban 19 800 Ft

a 11.osztályban 18 500 Ft

a 12. osztályban 14 500 Ft

- a nyelvvizsga díja legfeljebb 25 000 Ft

- a személygépkocsi-vezetői vizsga költsége legfeljebb 97 720 Ft”

Budapest, 2007. május 02.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1a-6. számú melléklet a 9/2007. (V. 04.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére