A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (X. 05.) számú rendelete

a 9/2007. (V. 04.) számú rendelettel módosított, az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 07.) sz. rendelet továbbiakban (R.) módosításáról

1. § A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2007. évi költségvetését

16 792 420 eFt bevétellel

17 692 420 eFt kiadással

900 000 eFt hiánnyal

állapítja meg. A hiányt kedvezményes kamatozású felújítási hitellel kívánja finanszírozni.”

2. § A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatokat

4 884 389 eFt személyi jellegű juttatással

ebből: 8325 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

1 510 353 eFt munkaadókat terhelő járulékkal

ebből: 1407 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

5 081 780 eFt dologi kiadással

ebből: 33 555 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

1 623 859 eFt pénzeszköz átadás, speciális célú támogatással

ebből: 1400 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

12 766 eFt ellátottak pénzbeli juttatásai

ebből: 1500 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

4 130 968 eFt felhalmozási kiadással

ebből: 2 471 311 eFt felújítási kiadással

1 553 917 eFt beruházási kiadással

105 192 eFt egyéb felhalmozási célú kiadással

548 eFt egyéb felhalmozási célú kiadással helyi kisebbségi önkormányzat

20 000 eFt kölcsön nyújtással

369 190 eFt hitel kiadásokkal

59 115 eFt tartalékkal

állapítja meg , melyeket az 1/C. sz. melléklet tartalmaz.”

3. § A R. 36. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) sz. rendeletben meghatározott lakbér megállapításának alapértéke: 1400 Ft. Az FB KFT szerződési díja az önkormányzati bérlemények után 1550 Ft/bérlemény/hó a társasházakban, 4264 Ft/lakás/hó a tisztán önkormányzati tulajdonú házakban, a hibaelhárító szolgálat rezsi óradíja 1600 Ft.”

Budapest, 2007. október 05.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1a-6. számú melléklet a 17/2007. (X. 05.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére