A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2007. (XI. 09.) rendelete

a helyi építmény- és telekadóról szóló 42/1996. (XI. 04.) rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) és (2) bekezdése, valamint Budapest Főváros Közgyűlésének a helyi adók bevezetéséről szóló 5/1991. (II. 19.) számú rendelete felhatalmazása alapján a helyi építmény- és telekadóról szóló rendelet (továbbiakban R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül:

a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban: építmény);

b) egyéni vagy társas vállalkozás tulajdonában lévő lakóingatlan teljes alapterülete, amennyiben az a vállalkozás tevékenységével összekapcsolható, annak céljait szolgálja. A vállalkozási tevékenységgel összekapcsolható különösen, ha a lakásingatlan a vállalkozás bejegyzett székhelye, telephelye, fióktelephelye, levelezési címe.”

2. § (1) A R. 6. § (1) f) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki.

„... - kivéve az 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott lakásokat -; ...”

(2) A R. 6. § (2)-(12) bekezdései hatályukat vesztik.

3. § A R. 9. §-ban szereplő 1040 Ft/m2/év helyébe 1080 Ft/m2/év lép.

4. § A R. 14. §-ban szereplő 230 Ft/m2/év helyébe 240 Ft/m2/év lép.

5. § A R. 2008. január 1-én lép hatályba.

Budapest, 2007. november 7.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére