A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (XII. 21.) rendelete

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól, illetménykiegészítés megállapításáról szóló 17/2001. (IX. 03.) rendelet módosításáról

1. § A R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § A Képviselő-testület a közép- és a felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek az alapilletményük 16%-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg.”

E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2007. december 19.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére