Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (X.08.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. § Jelen rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki.

2. § (1) A (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszesital fogyasztása a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületen.

(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól:

a) az érvényes közterület használati hozzájárulással és megállapodás alapján kialakított, belső vendégtérrel rendelkező vendéglátó üzletek teraszai, nyitvatartási időben és

b) a jogszabály által előírt engedélyekkel rendelkező alkalmi (ünnepi, majális, stb.) rendezvények.

3. § Jelen rendelet alkalmazása szempontjából:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti terület, valamint az Önkormányzat tulajdonában nem álló egyéb ingatlanok közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területrésze (pl: árkádok alatti terület).

b) Szeszesital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.

4. § A rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

Budapest, 2013. október 3.

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére