Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1), 19. § (1), 33. § (3), 34. § (1), 36. § (1), 42. § (2) és 54. § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1-6. § * 

7. § (1) * 

(2)-(5) * 

8-10. § * 

11. § (1) Jelen rendelet - a (2) bekezdést kivéve - 2015. június 1-jén lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 7. § (1) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § (2) bekezdésében foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest 2015. május 21.

dr. Bácskai János dr. Szabó József Zoltán
polgármester jegyző

1. melléklet * 


  Vissza az oldal tetejére