Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az „Útravaló” jegyescsomagról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a házasság intézményének támogatása a házasságra lépő jegyesek ajándékcsomaggal történő megajándékozásával.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki. E rendelet rendelkezéseit azon magyar állampolgárokra valamint nem magyar állampolgárokra kell alkalmazni, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

a) házasságkötési szándékukat a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője előtt jelentik be,

b) a külön jogszabályokban meghatározottak szerint házasságkötésre jogosultak.

3. § A jegyescsomag természetbeni juttatás, amellyel az önkormányzat a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő jegyespárokat ajándékozza meg.

3. A jegyescsomag átadása, tartalma

4. § A jegyescsomagot a házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető adja át a jegyespár részére. Egy jegyespár egy jegyescsomagra jogosult.

5. § A jegyescsomag tartalma:

a) 1 db díszdoboz,

b) önkormányzati köszöntő,

c) 1 db Dr. Baktay Zelka és Dr. Baktay Miklós pszichológusok: Jövőnk könyve - Házasságra hangolva című kiadványa vendégkönyv funkcióval,

d) 1 db esküvői munkafüzet,

e) 1 db gyűrűpárna.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2017. február 12. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően bejelentett házasságkötési szándék esetén kell alkalmazni.

Budapest, 2017. január 26.

dr. Bácskai János dr. Ruzsits Ákos Jenő
polgármester aljegyző

  Vissza az oldal tetejére