Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi népszavazást a választópolgárok 15%-a kezdeményezheti.

2. § * 

Budapest, 2017. december 14.

dr. Bácskai János dr. Dombóvári Csaba
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére