Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére - kihirdetett veszélyhelyzetben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendelem el:

1. § A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás kivételével a hozzájárulások kiadásának költségtérítési díja 12 000 Ft, cseréjének költségtérítési díja 2 000 Ft. A költségtérítés díja tartalmazza az általános forgalmi adót.”

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2021. február 10.

Baranyi Krisztina Baloghné dr. Nagy Edit
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére