Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2000. (VI. 02.) sz. rendelete

a helyi kerületi értékvédelemről szóló 8/1996. (III. 4.) sz. rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörével élve, az építésügyről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57. § alapján a helyi értékek védelméről szóló 8/1996. (III. 4.) sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 1.sz. melléklete az alábbival egészül ki:

„37847 hrsz. Vaskapu utca 20. ipari épület 61. tömb”

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2000. május 30.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1.sz. melléklet

VÉDETT ÉRTÉKEK A FERENCVÁROSBAN

VÉDETT ÉPÜLETEGYÜTTESEK

kód tömb hrsz utca házsz. megnevezés
ÉE1 76 38288/1 Nagyvárad tér 1 Szent István Kórház
ÉE3 21 37192 Üllői út 93 SOTE Anatómiai Int.

VÉDETT ÉPÜLETEK

TEMPLOMOK
kód tömb hrsz utca házsz. megnevezés
É1 15 37158 Üllői út 75-77 Örökimádás templom
É2 45 38262/10 Haller park Szent Vince templom
É3 24 37716/2 Gát utca 2-6 Lazarista templom
É4 9 37132 Tűzoltó utca 26 zsinagóga
É5 47 38268/2 Vágóhíd utca 15 bolgár ortodox templom
É34 201 38236/13 Üllői út 145 Szent Kereszt templom
IPARI ÉPÜLETEK
É6 241 38113/14 Gubacsi út 6/A-B volt Sertésvágóhíd / víztorony
É7 241 38113/12 Gubacsi út 6/A-B volt Sertésvágóhíd / csarnok
É8 203 38241/18 MÁV telep 15/III víztorony
61 37847 Vaskapu utca 20 ipari épület
BELSŐ-FERENCVÁROS
É9 106 37005 Török Pál utca 1 Képzőműv. Szakközépiskola
É10 109 36993 Ráday utca 15 lakóház
É11 101 36823 Ráday utca 16 lakóház
É12 101 36819 Ráday utca 8 lakóház
É13 109 36994 Erkel utca 13/A lakóház
É14 108 36830 Ráday utca 26 lakóház
É15 101 36815 Üllői út 15 lakóház
É18 103 37026 Pipa utca 2/B lakóház
É19 103 37028 Pipa utca 6 lakóház
É20 113 37059 Fővám tér 13-15 lakóház
É21 120 36913 Knézits utca 15 lakóház
KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS
É24 52 37903 Mester utca 1 lakóház
É25 54 37880 Mester utca 13 lakóház
É26 59 37863 Mester utca 23-25 Teleky Blanka Középiskola
É27 4 37508 Tűzoltó utca 7-9 Gyermekklinika
É28 30 37742 Mester utca 60-62 Fáy A. Középiskola
É29 23 37394 Vendel utca 1 Leövey K. Középiskola
É30 23 37396 Vendel utca 3 Közgazd. Politechnikum
É31 23 37395 Lenhossék u. 24-28 általános iskola
É32 39 37252 Tűzoltó utca 88-90 általános iskola
É33 62 37926/1 Dandár utca 3-7 gyógyfürdő