Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2000. (X. 02.) sz. rendelete

a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló, többször módosított 17/1992. (XII. 16.) sz. rendelet (továbbiakban:R.) módosításáról

1. § (1) Az R. 6. § (3) bekezdése második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az ügyfélfogadáson túlmenően a Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Ügyfélszolgálati Csoportja, valamint a Polgármesteri Hivatal József Attila lakótelepi kirendeltsége munkanapokon állandó ügyfélszolgálatot tart.”

(2) Az R. 6. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1)-(3) bekezdéseken túlmenően a Közigazgatási Iroda Okmányirodai Részlege munkanapon ügyfélfogadást tart, amelynek rendje az alábbi:

Hétfő: 13.00.-17.00.

Kedd: 8.00.-12.00.

Szerda: 8.00.-15.30. (kivéve ebédidő: 12.00.-12.20.)

Csütörtök: 8.00.-12.00.

Péntek: 8.00.-12.00.

2. § E rendelet a kihírdetését követő nap lép hatályba.

Budapest, 2000. szeptember 26.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző