A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2001. (V. 11.) rendelete

a Budapest, IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról szóló többször módosított 20/1996. (IV. 26.) rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról

A Budapest, IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 65/A. § (2) bekezdésében megállapított jogkörében Budapest Főváros Közgyűlésének többször módosított 59/1995. (IX. 20.) rendelete 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a tulajdonát képező közterületek használatáról szóló többször módosított 20/1996. (IV. 26.) rendelet - továbbiakban: R. - módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § *  Az R. 9. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

a) a humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység, a kerületi kulturális, sport rendezvények esetében, a kerületi társadalmi szervezetek „non profit”, legfeljebb 3 napos rendezvényei esetében a Környezetvédelmi és Közterületi Bizottság hozzájárulásával”

2. § A R. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

3. § Jelen rendelet 2001. május 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit a díjcsökkentő tételek vonatkozásában 2001. január 1-től visszamenőleg kell alkalmazni.

Budapest, 2001. április 24.

Dr. Gegesy Ferenc Dr. Oszvári István
polgármester jegyző

2. sz. melléklet

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA

Sorsz. Közterület foglalás célja I. oszt. kiemelt II. oszt. minősített III. oszt. Normál
1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
a) Pavilon 3750 Ft/m2/hó 2500 Ft/m2/hó 800 Ft/m2/hó
b) Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány
- képeslap, hírlap, könyv
- zöldség-gyümölcs, virág
- csomagolt édesség, pirított magok, pattogatott kukorica sült gesztenye, vattacukor, főtt kukorica, jégkrém
- zsűrizett iparművészeti, népművészeti, képzőművészet, népi iparművészeti termékek
- árusító és egyéb automata


5450 Ft/m2/hó
5450 Ft/m2/hó
3750 Ft/m2/hó


2200 Ft/m2/hó


6500 Ft/m2/hó


3300 Ft/m2/hó
3300 Ft/m2/hó
2250 Ft/m2/hó


1150 Ft/m2/hó


4750 Ft/m2/hó


1100 Ft/m2/hó
2400 Ft/m2/hó
1200 Ft/m2/hó


600 Ft/m2/hó


2400 Ft/m2/hó
c) Idényjellegű árusítás
- dinnye és őstermelői árus
- télálló alma, burgonya, hagyma

Tiltott
Tiltott

1800 Ft/m2/hó
50 Ft/m2/nap

550 Ft/m2/hó
30 Ft/m2/nap
d) Alkalmi árusítás
- fenyő őstermelői
- fenyőkereskedő
- ünnepek előtti vásár (karácsony, húsvét, Szt. István nap)
- heti vásár és piac
- bolhapiac

400 Ft/nap/m2
600 Ft/nap/m2
1100 Ft/m2/nap

Tiltott
Tiltott

290 Ft/m2/nap
310 Ft/nap/m2
500 Ft/m2/nap

Tiltott
Tiltott

140 Ft/nap/m2
140 Ft/nap/m2
110 Ft/m2/nap

35 Ft/nap/m2
40 Ft/nap/m2
e) Mozgóárus 1 m2-es területtel
- hírlap, buszjegy, telefonkártya
- sportpályánál magok

3750 Ft/m2/nap
Tiltott

2400 Ft/m2/nap
2200 Ft/m2/nap

1100 Ft/m2/nap
2200 Ft/m2/nap
f) Vendéglátás
- előkert, terasz
(01. 01-05. 31-ig és 09. 01-12. 31-ig)
- előkert, terasz
(06. 01-08. 31-ig)
- büfé
- sörsátor

2200 Ft/m2/hó

4400 Ft/m2/hó

3300 Ft/m2/hó
1300 Ft/m2/hó

2000 Ft/m2/hó

2000 Ft/m2/hó

2200 Ft/m2/hó
1100 Ft/m2/hó

975 Ft/m2/hó

975 Ft/m2/hó

1100 Ft/m2/hó
700 Ft/m2/hó
g) Film és televízió felvétel
150 m2 alatt
150 m2 felett

700 Ft/m2/nap
2100 Ft/m2/nap

300 Ft/m2/nap
1600 Ft6m2/nap

100 Ft/m2/nap
1000 Ft/m2/nap
h) Portrérajzolás 1320 Ft/m2/nap 880 Ft/m2/nap 440 Ft/m2/nap
i) Reklámcélú vagy vállalkozási rendezvények 1350 Ft/m2/nap 1000 Ft/m2/nap 800 Ft/m2/nap
2. Reklámhordozók felülete és árubemutatások
- óriásplakát 13 m2-től
- hirdetőtábla, hirdetőoszlop 2 m2-ig
- üzlethomlokzat, portál, vitrin
- üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet reklámmal
- köztéri óra reklámmal
- köztéri óra reklám nélkül


Tiltott
5500 Ft/m2/hó
4500 Ft/m2/hó
1000 Ft/m2/

1000 Ft/db/hó
Díjmentes


16500 Ft/db/hó
3000 Ft/m2/hó
2500 Ft/m2/hó
600 Ft/m2/hó

800 Ft/db/hó
Díjmentes


16500 Ft/db/hó
2000 Ft/m2/hó
1500 Ft/m2/hó
400 Ft/m2/hó

600 Ft/db/hó
Díjmentes
3. Szórakoztató tevékenységek
- mutatványos
- lovasfogat
- bringó - hintó
- elektromos miniautó
- pónilovaglás
- hőlégballon
- tűzijáték

350 Ft/m2/nap
8500 Ft/fogat/hó
8500 Ft/hintó/hó
8500 Ft/autó/hó
550 Ft/m2/hó
2800 Ft/ballon/nap
5500 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap
4400 Ft/fogat/hó
4400 Ft/hintó/hó
4400 Ft/autó/hó
220 Ft/m2/hó
1650 Ft/ball./nap
5500 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap
2200 Ft/fogat/hó
2200 Ft/hintó/hó
2200 Ft/autó/hó
110 Ft/m2/hó
800 Ft/ball./nap
5500 Ft/m2/nap
4. Kulturális és sportesemény
- ideiglenes kiépített színpad és egyéb elkerített terület
- karitatív tevékenység, vagy közérdekű szolgáltatás
- jegyárusító fülke (maximum 1 m2)
- kapcsolódó vendéglátó és kereskedelmi tevékenység

30 Ft/m2/nap

Díjmentes

500 Ft/m2/nap
850 Ft/m2/nap

20 Ft/m2/nap

Díjmentes

400 Ft/m2/nap
600 Ft/m2/nap

10 Ft/m2/nap

Díjmentes

200 Ft/m2/nap
450 Ft/m2/nap
5. Tömegmegmozdulások
- ideiglenesen kiépített színpad, létesítmény és egyéb elkerített terület

500 Ft/m2/nap

500 Ft/m2/nap

500 Ft/m2/nap
6. Építési-szerelési munkálatok, Ideiglenes melléklétesítmény
- állvány, építőanyag és törmelék tárolása
- építési konténer elhelyezés


110Ft/m2/nap

1100 Ft/db/nap


60 Ft/m2/nap

850 Ft/m2/nap


40 Ft/m2/nap

400 Ft/db/nap
7. 72 órát meghaladó, útfelbontással járó, közművek elhelyezésével kapcsolatos munkálatok az építkezés ideje alatt 40 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap
8. Közművek felszíni létesítményeinek elhelyezése
Amennyiben a jogszabály nem tiltja

1850 Ft/m2/hó

1100 Ft/m2/hó

550 Ft/m2/hó
9. Üzemképtelen jármű Tiltott Tiltott 5500 Ft/db/hó
10. RRT által kijelölt parkolóterület kizárólagos használata esetén személygépkocsinként
(kivéve parkolási zóna)
Tehergépkocsi
3000 Ft/gk/hóTiltott
3000 Ft/gk/hóTiltott
3000 Ft/gk/hóTiltott
11. Rakpart használati díj:
igénybevett kikötési, kitámasztási pontok közötti szakasz, vagy ténylegesen használt szakasz

8400 Ft/fm/év
12. Egyéb egyedi elbírálás szerint

A közterület használati díjat minden megkezdett m2 után kell fizetni.

A megadott közterület használati díjak az ÁFA-t tartalmazzák.