A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2001. (XI. 15.) rendelete

a Budapest, IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról szóló többször módosított 20/1996. (IV.26.) rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról

A Budapest, IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 65/A. § (2) bekezdésében megállapított jogkörében a Budapest Főváros Közgyűlésének többször módosított 59/1995. (IX.20.) sz. rendelete 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a tulajdonát képező közterületek használatáról szóló többször módosított 20/1996. (IV. 26.) sz. rendelet - továbbiakban: R - módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § * 

3. § (1) A R. 2. sz. melléklete 1/a) pontja az alábbiak szerint egészül ki:

„szeszesital kimérés esetén I. oszt. 5625 Ft/m2/hó, II. oszt. 3750 Ft/m2/hó, III. oszt. 1200 Ft/m2/hó”

(2) A R. 2.sz. melléklet 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„építési, szerelési munkálatok, ideiglenes melléképítmény és állvány, építőanyag és építési törmelék tárolása esetén I. oszt. 1650 Ft/m2/hó, II. oszt. 990 Ft/m2/hó, III. oszt. 660 Ft/m2/hó

Az építési helyen kívül, I. oszt. Illetve II. oszt. övezeti kategória esetén önmagában építési törmelék tárolása csak építési konténerben engedélyezett

építési konténer elhelyezés esetén I. oszt. 1100 Ft/db/nap, II. oszt. 850 Ft/db/nap, III. oszt. 400 ft/db/nap”

(3) A R. 2. sz. melléklet 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„használtautó árusítás, vagy egyéb hasonló jellegű kereskedelmi tevékenység I. oszt. tiltott, II. oszt. 170 Ft/m2/hó III. oszt. 120 Ft/m2/hó”

(4) A R. 2. sz. melléklet 12. pontja számozása 13. pontra módosul.

3. § (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet 2. sz. melléklet 6. pontja 2001. december 1-én lép hatályba, rendelkezéseit az akkor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2001. október 16.

Dr. Gegesy Ferenc Dr. Oszvári István
polgármester jegyző

2. sz. melléklet

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA

Sorsz. Közterület foglalás célja I. oszt. kiemelt II. oszt. minősített III. oszt. Normál
1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
a) Pavilon

Szeszesital kimérés
3750 Ft/m2/hó

5625 Ft/m2/hó
2500 Ft/m2/hó

3750 Ft/m2/hó
800 Ft/m2/hó

1200Ft/m2/hó
b) Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi,
állvány
- képeslap, hírlap, könyv
- zöldség-gyümölcs, virág
- csomagolt édesség, pirított magok, pattogatott
kukorica sült gesztenye, vattacukor, főtt kukorica,
jégkrém
- zsűrizett iparművészeti, nép-művészeti,
képzőművészet, népi iparművészeti termékek
- árusító és egyéb automata


5450 Ft/m2/hó
5450 Ft/m2/hó
3750 Ft/m2/hó


2200 Ft/m2/hó

6500 Ft/m2/hó


3300 Ft/m2/hó
3300 Ft/m2/hó
2250 Ft/m2/hó


1150 Ft/m2/hó

4750 Ft/m2/hó


1100 Ft/m2/hó
2400 Ft/m2/hó
1200 Ft/m2/hó


600 Ft/m2/hó

2400 Ft/m2/hó
c) Idényjellegű árusítás
- dinnye és őstermelői árus
- télálló alma, burgonya, hagyma

Tiltott
Tiltott

1800 Ft/m2/hó
50 Ft/m2/nap

550 Ft/m2/hó
30 Ft/m2/nap
d) Alkalmi árusítás
- fenyő őstermelői
- fenyőkereskedő
- ünnepek előtti vásár (karácsony, húsvét,
Szt. István nap)
- heti vásár és piac
- bolhapiac

400 Ft/nap/m2
600 Ft/nap/m2
1100 Ft/m2/nap

Tiltott
Tiltott

290 Ft/m2/nap
310 Ft/nap/m2
500 Ft/m2/nap

Tiltott
Tiltott

140 Ft/nap/m2
140 Ft/nap/m2
110 Ft/m2/nap

35 Ft/nap/m2
40 Ft/nap/m2
e) Mozgóárus 1 m2-es területtel
- hírlap, buszjegy, telefonkártya
- sportpályánál magok

3750 Ft/m2/nap
Tiltott

2400 Ft/m2/nap
2200 Ft/m2/nap

1100 Ft/m2/nap
2200 Ft/m2/nap
f) Vendéglátás
- előkert, terasz (01. 01-05. 31-ig és 09. 01-12. 31-ig)
- előkert, terasz (06. 01-08. 31-ig)
- büfé
- sörsátor

2200 Ft/m2/hó
4400 Ft/m2/hó
3300 Ft/m2/hó
1300 Ft/m2/hó

2000 Ft/m2/hó
2000 Ft/m2/hó
2200 Ft/m2/hó
1100 Ft/m2/hó

975 Ft/m2/hó
975 Ft/m2/hó
1100 Ft/m2/hó
700 Ft/m2/hó
g) Film és televízió felvétel
150 m2 alatt
150 m2 felett

700 Ft/m2/nap
2100 Ft/m2/nap

300 Ft/m2/nap
1600 Ft6m2/nap

100 Ft/m2/nap
1000 Ft/m2/nap
h) Portrérajzolás 1320 Ft/m2/nap 880 Ft/m2/nap 440 Ft/m2/nap
i) Reklámcélú vagy vállalkozási rendezvények 1350 Ft/m2/nap 1000 Ft/m2/nap 800 Ft/m2/nap
2. Reklámhordozók felülete és árubemutatások
- óriásplakát 13 m2-től
- hirdetőtábla, hirdető-oszlop 2 m2-ig
- üzlethomlokzat, portál, vitrin
- üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet reklámmal
- köztéri óra reklámmal
- köztéri óra reklám nélkül

Tiltott
5500 Ft/m2/hó
4500 Ft/m2/hó
1000 Ft/m2/hó
1000 Ft/db/hó
Díjmentes

16500 Ft/db/hó
3000 Ft/m2/hó
2500 Ft/m2/hó
600 Ft/m2/hó
800 Ft/db/hó
Díjmentes

16500 Ft/db/hó
2000 Ft/m2/hó
1500 Ft/m2/hó
400 Ft/m2/hó
600 Ft/db/hó
Díjmentes
3. Szórakoztató tevékenységek
- mutatványos
- lovasfogat
- bringó - hintó
- elektromos miniautó
- pónilovaglás
- hőlégballon
- tűzijáték

350 Ft/m2/nap
8500 Ft/fogat/hó
8500 Ft/hintó/hó
8500 Ft/autó/hó
550 Ft/m2/hó
2800 Ft/ballon/nap
5500 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap
4400 Ft/fogat/hó
4400 Ft/hintó/hó
4400 Ft/autó/hó
220 Ft/m2/hó
1650 Ft/ball./nap
5500 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap
2200 Ft/fogat/hó
2200 Ft/hintó/hó
2200 Ft/autó/hó
110 Ft/m2/hó
800 Ft/ball./nap
5500 Ft/m2/nap
4. Kulturális és sportesemény
- ideiglenes kiépített színpad és egyéb elkerített terület
- karitatív tevékenység, vagy közérdekű szolgáltatás
- jegyárusító fülke (maximum 1 m2)
- kapcsolódó vendéglátó és kereskedelmi tevékenység

30 Ft/m2/nap
Díjmentes
500 Ft/m2/nap
850 Ft/m2/nap

20 Ft/m2/nap
Díjmentes
400 Ft/m2/nap
600 Ft/m2/nap

10 Ft/m2/nap
Díjmentes
200 Ft/m2/nap
450 Ft/m2/nap
5. Tömegmegmozdulások
- ideiglenesen kiépített színpad, létesítmény és egyéb elkerített terület

500 Ft/m2/nap

500 Ft/m2/nap

500 Ft/m2/nap
6. *  Építési-szerelési munkálatok, Ideiglenes
melléklétesítmény
- állvány, építőanyag és törmelék tárolása
Az építési helyen kívül I. oszt., illetve II. oszt.,
övezeti kategória esetén önmagában építési törmelék
tárolása csak építési konténerben engedélyezett
- építési konténer elhelyezés


1650 Ft/m2/hó1100 Ft/db/nap


990 Ft/m2/hó850 Ft/db/nap


660 Ft/m2/hó400 Ft/db/nap
7. 72 órát meghaladó, útfelbontással járó, közművek elhelyezésével kapcsolatos munkálatok az építkezés ideje alatt 40 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap
8. Közművek felszíni létesítményeinek elhelyezése
Amennyiben a jogszabály nem tiltja
1850 Ft/m2/hó 1100 Ft/m2/hó 550 Ft/m2/hó
9. Üzemképtelen jármű Tiltott Tiltott 5500 Ft/db/hó
10. RRT által kijelölt parkolóterület kizárólagos használata esetén személygépkocsinként (kivéve parkolási zóna)
Tehergépkocsi
3000 Ft/gk/hó

Tiltott
3000 Ft/gk/hó

Tiltott
3000 Ft/gk/hó

Tiltott
11. Rakpart használati díj:
igénybevett kikötési, kitámasztási pontok közötti szakasz, vagy ténylegesen használt szakasz
8400 Ft/fm/év
12. Használtautó árusítás, vagy egyéb hasonló jell. ker. tev. tiltott 170 Ft/m2/hó 120 Ft/m2/hó
13. Egyéb Egyedi elbírálás szerint

A közterület használati díjat minden megkezdett m2 után kell fizetni.

A megadott közterület használati díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.