A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2001. (XII. 29.) rendelete

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 17/2001. (IX. 3.) sz. rendelet (a továbbiakban R.) kiegészítéséről

1. § A R. 2. § (1) bekezdése az alábbi f), g), h), i) pontokkal egészül ki:

f) albérleti hozzájárulás

g) családalapítási támogatás

h) üdülési hozzájárulás

i) jóléti támogatás”

2. § A R. az alábbi új címmel egészül ki, a 8. § számozása 9. §-ra változik:

Vezetői illetménypótlék

8. § (1) A Képviselő-testület a 2002. évre a főosztályvezető-helyettesi és az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetők részére vezetői illetménypótlékot vezet be.

(2) Az illetménypótlék mértéke:

a) a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15 §-a

b) az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői alapilletmény 10%-a”

E rendelet 2002. január 1-én lép hatályba.

Budapest, 2001. december 18.

Dr. Gegesy Ferenc Dr. Oszvári István
polgármester jegyző