Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2002. (II. 15.) rendelete

a lakóház felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 8. § (1) bekezdésére az alábbi rendeletet alkotja meg.

1. § A R. 2. §-ának utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § ...A fenti felsorolás az elbírálásnál irányadó jellegű prioritási sorrendet jelent. Az a), b), c) pont alapján megítélt támogatások összegének az összes elosztott pályázati támogatás minimum 70%-át kell kitennie (ez az előírás a József Attila lakótelepre nem vonatkozik).”

2. § A R. 3. § (3) bekezdése b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (3) A pályázathoz mellékelni kell:

b) A társasház tárgy évi költségvetésről hozott közgyűlési határozatának másolatát, amely tartalmazza a felújításra szánt összeget.”

3. § E rendelet 2002. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére