Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2002. (V. 23.) rendelete

a Budapest IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról

A közösségi célokat szolgáló közterületek megóvásának és fejlesztésének érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 65/A. § (2) bek.-ben megállapított jogkörét gyakorolva Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a Budapest Főváros Közgyűlésének 59/1995. (X.20.) számú a Fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet 2. § (1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati rendeletet alkotja.

1. § A R. 12. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:

„12. § (4) A 7. § (2) bekezdése szerinti 8%-os díjemelést előszőr 2003. január 01-től kell alkalmazni.”

2. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. módosításáról szóló a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2001. (I. 31.) rendelete 6. §-a az alábbi (3) bekezdéssel kiegészül:

„6. § (3) A 3. § (2) bekezdés szerinti 8%-os díjemelést először 2003.január 1-től kell alkalmazni.”

3. § Az R. 8. § (3) bek. első mondata az alábbiak szerint módosult:

„Aki a közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használja vagy foglalja az így használt területre és időtartamra az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét köteles megfizetni.”

4. § Az R. 6. § (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

a) díszburkolatra vonatkozó kérelem (kivéve a három napot meg nem haladó konténer elhelyezési kérelem, amelyről a Bizottságot tájékoztatni kell) és nagyméretű közterületi hirdetés kihelyezése esetében a Városfejlesztési, valamint a Környezetvédelmi és Közterületi Bizottságokét,”

5. § *  Az R. 2.számú mellékletének 1/b. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1/b. Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány

- képeslap, hírlap, könyv

- zöldség-gyümölcs, virág

- csomagolt édesség, pirított magok, pattogatott kukorica, sült gesztenye, vattacukor, főtt kukorica, jégkrém

- zsűrizett iparművészeti, népművészeti, képzőművészet, népi iparművészeti termékek

- árusító és egyéb automata

I. oszt. kiemelt és II. oszt. minősített területen.

A III. általános elbírálású övezetben engedélyezett, ha a területre érvényben lévő Részletes Rendezési Terv nem tiltja..”

6. § Az R. 2. számú mellékletének 2. pontjának hirdetőtábla, hirdetőoszlop és óriásplakát vonatkozásában az alábbiak szerint módosul:

„Reklámhordozók felülete és árubemutatások

- óriásplakát 11,01 m2-től:

Az I. oszt. kiemelt övezetben: Tiltott.

A II. oszt. minősített övezetben: 16 500 Ft/db/hó.

A III. oszt. általános elbírálású övezetben: 9900 Ft/db/hó.

Hirdetőtábla, hirdetőoszlop:

Az I. oszt. kiemelt övezetben: 2 m2-ig 5500 Ft/db/hó

2,01 m2 - 5 m2 8335 Ft/db/hó

5,01 m2 - 8 m2 15 000 Ft/db/hó

8,01 m2 - 11 m2 21 000 Ft/db/hó

A II. oszt. minősített övezetben: 2 m2-ig 3000 Ft/db/hó

2,01 m2 - 5 m2 5000 Ft/db/hó;

5,01 m2 - 8 m2 9000 Ft/db/hó;

8,01 m2 - 11 m2 13 000 Ft/db/hó;

A III. oszt. általános elbírálású övezetben: 2 m2-ig 2000 Ft/db/hó

2,01 m2 - 5 m2 3000 Ft/db/hó;

5,01 m2 - 8 m2 5400 Ft/db/hó;

8,01 m2 - 11 m2 7800 Ft/db/hó.”

7. § Az R. 2.számú mellékletének 1/f. pont második bekezdése az I. övezetben az alábbiak szerint módosul:

„- előkert, terasz (06.01 - 08.31-ig) 3300 Ft/m2/hó”

8. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2002. április 23.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére