Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2003. (I. 20.) sz. rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló bérlemények víz- és csatornahasználati díjának térítéséről szóló 1/1997. (I. 17.) sz. rendelet módosításáról

1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati tulajdonú lakásbérleményekben, ahol a vízfogyasztás külön-külön nem mérhető, a bérlők által havonként fizetendő térítési összeget e rendelet 2. sz. mellékletének A, B, C táblázataiban meghatározott normatív mennyiség (m3) és a mindenkor érvényes víz- és csatornahasználati díjak (Ft/m3) szorzata alapján kell kiszámítani.”

2. § A R. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A WC-vel nem rendelkező lakások bérlői - ha a víz- és csatornadíjat mellékvízmérő szerint díjmegosztási szerződés alapján a szolgáltatónak fizetik meg - a közös WC használatából adódó vízfogyasztásért

a) három vagy több személy esetében 5 m3,

b) két személy esetében 4 m3,

c) egy személy esetében 3 m3

vízfogyasztás után járó díjat tartoznak megtéríteni a bérbeadónak.”

3. § A R. 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A nem lakás célú helyiségek bérlői - a 6. § (1) bekezdésében szabályozott esetet kivéve - a víz és csatornadíjat az FB Kft-vel kötött külön megállapodás alapján fizetik.”

4. § (1) A R. 3. §-a hatályát veszti.

(2) A R. 6. § (9) bekezdése hatályát veszti.

(3) A R. 2. számú melléklete a melléklet szerint változik.

(4) A R-ben az FBV megnevezés FB Kft-re módosul.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2003. január 16.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

2. sz. melléklet

„az 1/1997. (I. 17.) sz. rendelet módosításához

Normatív mennyiség m3/hó

„A” táblázat A bérlakást három, vagy annál többen használó bérlők esetén

LAKÓSZOBÁK SZÁMA
komfort fokozat 1 1+1/2 2 2+1/2 3 és több
összkomfortos
komfortos
14 16 18 20 22
félkomfortos 11 12 14 16 18
Komfort nélküli és szükség lakás 8 9 10 12 14

„B” táblázat A bérlakást ketten használó bérlők esetén

LAKÓSZOBÁK SZÁMA
komfort fokozat 1 1+1/2 2 2+1/2 3 és több
összkomfortos
komfortos
12 14 16 18 20
félkomfortos 10 12 14 16 18
Komfort nélküli és szükség lakás 6 8 10 12 14

„C” táblázat A bérlakást egyedül használó bérlő esetén

LAKÓSZOBÁK SZÁMA
komfort fokozat 1 1+1/2 2 2+1/2 3 és több
összkomfortos
komfortos
8 10 12 14 16
félkomfortos 6 8 10 12 14
Komfort nélküli és szükség lakás 4 6 8 10 12”

  Vissza az oldal tetejére