Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (V. 16.) sz. rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1999. (IV. 30.) számú rendelet módosításáról

1. § (1) A R. 53. § (5) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

c) Beruházási Iroda”

(2) A R. 53. § (5) bekezdés i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

i) Városüzemeltetési Iroda”

2. § A R. 3. sz. melléklete alábbiak szerint módosul és egészül ki:

1. Az 1.3. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. dönt az elővásárlási jog gyakorlásáról (6/1997. (IV. 1.) 10. § (2) bekezdés)”

2. Az 1.5. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. dönt a helyiségbérleti díj legfeljebb három hónapos, legfeljebb 300 000 forint értékhatárig történő mérsékléséről, szüneteltetéséről. (14/2000. (X. 2.) 26. § (6) bekezdés)”

3. Az 1.11. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„dönt a 10 négyzetméternél kisebb alapterületű, nem utcai bejáratú, valamint a két eredménytelen pályázaton szereplő üres helyiség tulajdonjogának felajánlásáról a társasház részére. (14/2000. (X. 2.) 37. § (2) bekezdés)”

4. Az 1.18. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. értékhatártól függetlenül dönt a 27/2001. (XII. 29.) számú rendeletben megállapított elővásárlási jog gyakorlásáról.(27/2001. (XII. 29.) 4. § (2) bekezdés)”

5. Az 1. pont az alábbi 19. ponttal egészül ki, a pontok számozása ennek megfelelően változik:

„19. értékhatártól függetlenül dönt a 27/2001. (XII. 29.) számú rendeletben megállapított elővásárlási jog törléséről.(27/2001. (XII. 29.) 2. § (4) bekezdés)”

6. Az 1. pont az alábbi 23. ponttal egészül ki:

„23. 5 millió forint értékhatárig dönt az önkormányzatot megillető követelések elengedéséről, mérsékléséről, vagyonról való lemondásról, egyezség megkötéséről, jelzálogjog, ranghely feletti rendelkezésről. (6/1997. (IV. 1.) 19. § (1) bekezdés)”

7. A 2. pont az alábbi 5. ponttal egészül ki, a pontok számozása ennek megfelelően változik:

„5. dönt a határozatlan idejű bérleti jogviszony felmondása esetén a bérlőt megillető térítésről (14/2000. (X. 2.) 11. § (5)”

8. A 2.11. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. 100 000 forint értékhatár felett dönt arról, hogy a bérlő által végzett korszerűsítési munkák költségeit az önkormányzat viseli. (14/2000. (X. 2.) 20. § (2) bekezdés)”

9. A 2.16. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. hozzájárul az egyszobás komfort nélküli, félkomfortos és legfeljebb 30 négyzetméter alapterületű lakások csatolásához. (14/2000. (X. 2.) 20. § (5) bekezdés)”

10. A 3. pont az alábbi 5. ponttal egészül ki:

„5. dönt a lakóházfelújítási támogatás felhasználási határidejének meghosszabbításáról. (30/2000. (XII. 24.) 1. § (4) bekezdés)”

3. § A háztartási hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatos díjak áthárításáról szóló 2/1997. (I. 31.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 17/2003. (III. 07.) számú rendelet hatályát veszti.

4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2003. május 8.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére