A Ferencvárosi Képviselő-testületének 23/2003. (V. 16.) számú rendelete

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 17/2001. (IX. 3.) sz. rendelet módosításáról

1. § (1) A R. 2. § (1) bekezdésének h) pontja az alábbiakkal egészül ki.

h) vagy üdülési csekk”

(2) A R. 2. § (1) bekezdése az alábbi j) ponttal egészül ki:

j) iskolakezdési támogatás”

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2003. május 8.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére