A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2003. (06. 27.) számú rendelete

a helyi építmény és telekadóról szóló 42/1996. (XI. 04.) számú rendelet módosításáról

1. § A rendelet 6. § 4. bekezdésében „a városfejlesztési bizottság állásfoglalása alapján ...” valamint a rendelet 6. § 11. bekezdésében „ oktatási-, kulturális-, és sport bizottság állásfoglalása alapján...” szövegfordulatok hatályukat vesztik.

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2003. június 19.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző