A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2003. (XI. 07.) sz. rendelete

a kisebbségi önkormányzatok használatába adandó vagyonról szóló 20/2003. (IV. 07) sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról

1. § A R. 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A IX. kerület, Üllői út 115/A. szám alatti, 37.260/A/6. hrsz-ú, az alapító okirat szerinti 207,36 m2 alapterületű helyiségből összesen 170,56 m2 alapterületet a következők szerint megosztva:

a) 47,37 m2 alapterületű helyiség a Horvát Kisebbségi Önkormányzat

13,26 m2 alapterületű helyiség a Román Kisebbségi Önkormányzat

24,34 m2 alapterületű helyiség a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

kizárólagos használatába kerül.

b) A 78,91 m2 alapterületű közös helyiségcsoport (bejárat, folyosó, tárgyaló, mellékhelyiség) két kisebbségi önkormányzat (Román, Ruszin) közös használatába kerül.

c) Az 5,84 m2 alapterületű kazánház és 0,84 m2 alapterületű kapcsolótér három kisebbségi önkormányzat (Horvát, Román, Ruszin) közös használatába kerül.”

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2003. november 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére