A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2003. (XII. 30.) számú rendelete

a helyi építmény és telekadóról szóló 42/1996 (XI. 04.) számú rendelet módosításáról

1. § A rendelet 2. § (2) bekezdésének helyébe lép:

„(2) Adómentes az (1) bekezdés b) és c) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve- költségvetési szerv esetében- eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.”

2. § A rendelet 15/A. §-a hatályát veszti.

E rendelet 2004. január 1-én lép hatályba.

Budapest, 2003. december 18.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző