A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2003. (XII. 30.) számú rendelete

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 17/2001. (IX. 03.) számú rendelet módosításáról

1. § A rendelet címe az alábbiakra változik:

„A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (IX.03.) számú rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól, illetménykiegészítés megállapításáról”

2. § A R. az alábbi rendelkezéssel egészül ki, egyidejűleg a 8. és 9. § számozása 9., 10. §-ra változik:

„Illetménykiegészítés

8. § A Képviselő-testület a közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek az alapilletményük 5%- ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg.”

3. § A R. 8. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselőtestület a főosztályvezető-helyettesi és az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetők részére vezetői illetménypótlékot állapít meg.”

4. § E rendelet 2004. január 1-én lép hatályba.

Budapest, 2003. december 18.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző