A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2004. (I. 26.) számú rendelete

a települési képviselők díjazásáról és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II. 23.) sz. rendelet módosításáról

1. § A R. „ 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj) a Képviselőtestület által megállapított köztisztviselői illetményalap 3.4 szerese.”

2. § A R. 8. § (2), (3), (4), (6) bekezdése hatályát veszti.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1. napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2004. január 15.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére