A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2004. (III. 16.) sz. rendelete

az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004. (II. 16) sz. rendelet kiegészítéséről

1. § A R. 22. §-a első tagmondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A társadalmi szervezetek támogatása (3716. sor), Sportegyesületek támogatása (3770. sor), a Művészetek, tudományok támogatása (3775. sor), a Bérlők által felújított lakások önkormányzat által elismert része (4450. sor) és az Aszódi társasház-program (4467. sor) előirányzatokból kapott, kettőszázezer forintot elérő vagy meghaladó egyedi támogatási döntések”

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2004. március 4.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére