A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VI. 28.) sz. rendelete

a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló 19/2003. (IV. 4.) sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról

1. § A R. 5. § (6)-(7) bekezdése a R. (5)-(6) bekezdésére változik.

2. § A R. 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Ha az előírt számú gépkocsi-várakozóhely (parkoló) engedélyezett kialakítása a telken belül megfelelő nagyságú terület hiánya, műemléki védettség vagy egyéb építészeti, városfejlesztési szempont miatt részben vagy egészben nem biztosítható, úgy az építésügyi hatóság a tervezett építkezést akkor is engedélyezheti, ha az építtető a hiányzó számú gépjármű-várakozóhelyet (parkolót, rakodóhelyet) a Ferencvárosi Önkormányzattal megkötött szerződés alapján pénzben megváltja a parkoló-alapba történő befizetéssel.

(2) Új építések esetében a létesítendő parkolóhelyek legfeljebb 25%-a váltható meg.

(3) Gépjármű-várakozóhely (parkoló) megváltás összegét egységenként a rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) a) Ahol a KSZT és jelen rendelet 4. § (3) bekezdése a közterületen kizárólagos parkolóhely használatot enged, a Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) számú rendelet 2. számú melléklet 9. pontjában meghatározott díjtételt kell felszámítani.

b) A közterületi parkolóhely önerős megvalósítása esetén a díjtétel 30%-át kell felszámítani.

(5) A megváltási összeg minden év január 1-én 5%-kal növekszik, 2008-ig. 2009. január 1-től alkalmazott áremelés mértékét a rendeletalkotó újra szabályozza.”

3. § A R. 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

„Belső zóna: (a IX. ker. vonatkozásában)

a Vámház körút (Kiskörút) - Üllői út -Körvasút- Duna folyam által határolt terület,

valamint a metró állomások felszíni kijáratától légvonalban mért legfeljebb 500 méteres körzete

Átmeneti zóna (a IX. ker. vonatkozásában)

a Körvasút - Üllői út - Határ út - Soroksári Duna-ág - Duna folyam által határolt terület

kivéve a metró állomások felszíni kijáratától légvonalban mért legfeljebb 500 méteres körzetét (az belső)”

Jelen rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba.

Budapest, 2004. június 17.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

2. sz. melléklet

FUNKCIÓ BELSŐ ZÓNA PARKOLÁS MEGVÁLTÁS
A [%] B [%] új építés bővítés, funkció váltás
1 2 3 1 2 3
Kiskör út - Nagykör út Nagykör út - Haller u. Haller u. - Körvasút Kiskör út - Nagykör út Nagykörút - Haller u. Haller u.- Körvasút eFt/db eFt/db
lakás (új építés) 0 0 0 0 0 0 2 000
lakásbővítés, rend.vált, átalakítás,megosztás, tetőtér- beépítés < 2db 0 0 0 0 0 0 500
lakásbővítés, rend.vált, átalakítás,megosztás, tetőtér- beépítés > 2db 0 0 0 0 0 0 500
kereskedelem; bruttó szintterület <1000 m2 -50 -50 -50 * 0 0 50* 2 000 500
kereskedelem, bruttó szintterület >1000 m2 -50 -50 -50 0 0 0 2 000 500
szálláshely-szolgáltatás -50 -50 -50 0 0 0 2 000 500
vendéglátás -50 -50 -50 0 0 50* 2 000 500
alsó-és középfokú oktatás, nevelés -50 -50 -50 0 0 100 2 000 300
felsőoktatás -50 -50 -50 0 0 50* 2 000 300
közösségi szórakoztatás -50 -50 -50 0 0 0 2 000 500
egyéb művelődés -50 -50 -50 0 0 50 2 000 300
sportlétesítmény, strand -50 -50 -50 0 0 50 2 000 500
igazgatás, ellátás, szolgáltatás, -50 -50 -50 0 0 25 2 000 500
nem fekvő beteg ellátás -50 -50 -50 0 0 25 2 000 300
Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés -50 -50 -50 0 0 0 2 000 300
ipar - - - - - - 2 000 2 000
raktározás 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000
közforgalmú személyközlekedés -50 -50 -50 0 0 0 2 000 500
egyéb (irodaház) -50 -50 -50 0 0 0 2 000 500
park, jelentős zöldfelületű közösségi létesítmény, -50 -50 -50 100 100 100 2 000 300
*csak a 2. § c) esetekben:
azaz meglévő épület rendeltetésváltozásakor) alkalmazható
A [%] az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához biztosítandó parkolóhelyek, rakodóhelyek száma: az OTÉK 4. sz. melléklete alapján számított érték a táblázatban szereplő %-kal módosítva (a BVKSZ: 47/1998. (X. 15.) Főv.Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdésének keretei között)
B [%]az “A” érték közterületen elhelyezhető %-a (a BVKSZ: 47/1998. (X. 15.) Főv.Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdésének keretei között)

3. sz. melléklet

FUNKCIÓ ÁTMENETI ZÓNA PARKOLÁS MEGVÁLTÁS
A [%] B [%] új építés bővítés, funkció váltás
4 5 6 4 5 eFt/db eFt/db
Általában Aszódi és MÁV ltp. József Attila ltp. Általában Aszódi és MÁV ltp.
lakás (új építés) 0 0 0 0 50 2 000
lakásbővítés,rend.vált, átalakítás,megosztás,tetőtér- beépítés < 2db 0 0 0 0 50 2 000 500
lakásbővítés,rend.vált, átalakítás,megosztás,tetőtér- beépítés > 2db 0 0 0 0 50 2 000 500
kereskedelem; bruttó szintterület <1000 m2 -50* -50* -50 * 0 50* 2 000 500
kereskedelem, bruttó szintterület >1000 m2 -50* 0 -50 0 0 2 000 500
szálláshely-szolgáltatás 0 0 0 2 000 500
vendéglátás -50*
-25
-50*
-25
-50* 50* 50* 2 000 500
alsó-és középfokú oktatás, nevelés -50 -50 -50 50 50 2 000 300
felsőoktatás -50 -50 -50 0 0 2 000 300
közösségi szórakoztatás -25 -25 -25 25 25 2 000 500
egyéb művelődés -25 -25 -25 50 50 2 000 300
sportlétesítmény, strand -50 -50 -50 25 25 2 000 500
igazgatás, ellátás, szolgáltatás, -50 -50 -50 0 0 2 000 500
nem fekvőbeteg ellátás -50 -50 -50 0 0 2 000 300
Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés 0 0 0 0 0 2 000 300
ipar 0 - - 0 - 2 000 1 000
raktározás 0 0 0 0 0 2 000 1 000
közforgalmú személyközlekedés 0 0 0 0 0 2 000 500
egyéb (irodaház) 0 -50 -50 0 0 2 000 500
park, jelentős zöldfelületű közösségi létesítmény, -50 -50 -50 50 50 2 000 300
*csak a 2. § c) esetekben:
azaz meglévő épület rendeltetésváltozásakor) alkalmazható
A [%] az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához biztosítandó parkolóhelyek, rakodóhelyek száma: az OTÉK 4. sz. melléklete alapján számított érték a táblázatban szereplő %-kal módosítva (a BVKSZ: 47/1998. (X. 15.) Főv.Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdésének keretei között)
B [%]az “A” érték közterületen elhelyezhető %-a (a BVKSZ: 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdésének keretei között)
A Parkolás megváltás számításánál az átmeneti zóna a Körvasúton túli területeknél kezdődik!

  Vissza az oldal tetejére